Skolēnu padomes uzruna

  • Drukāt


Mēs, Skolēnu padome, jau no pirmās nedēļas aktīvi plānojam jaunā mācību gada aktivitātes mūsu skolā. Esam iepazinušies un uzņēmuši jaunus dalībniekus savā pulkā. Strādājam pie jaunu pasākumu organizēšanas, neaizmirstot skolas tradīcijas. Ceram arī īstenot jaunas un oriģinālas idejas.

Mēs Skolēnu padomē domājam par iespējām efektīgāk pilnveidot mūsu darbu un mūsu skolas pasākumus, padarīt ikdienu interesantāku. Šogad strādājam pēc jaunas padomes struktūras, kas atšķiras no iepriekšējo gadu darbības. Atbildība, radošums un cieņa ir tās lietas, kuras ceļ ne vien skolas vērtības, bet arī katra skolēna, katra cilvēka vērtību. Ceram, ka spēsim mūsu skolas skolēnus, skolotājus, skolas darbiniekus un savus vecākus pārsteigt un sagādāt visiem prieku ar mūsu padarīto darbu.

Lai priecīgs un jautrs tālākais mācību gads!

 

Vidusskolas Skolēnu padomes Sabiedrisko attiecību komiteja