Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola

Aicinām š.g. 9.aprīlī apmeklēt Vecāku dienu mūsu skolā!

No plkst.16.00 līdz 18.00 paredzētas individuālās sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem par Jums un Jūsu bērnam saistošiem, aktuāliem jautājumiem mācību procesā.

Individuālo sarunu telpas Jums būs zināmas, reģistrējoties pierakstu sistēmā, kā arī tā būs vizuāli pieejamas skolas pamatēkā pie dežurantes.

Plkst.18.00  skolas aktu zālē gaidīsim Jūs uz pavasara koncertu, kurā priekšnesumus sniegs mūsu skolēni.

Pēc koncerta paredzētas klases vecāku sapulces. Ar Jums sazināsies klases audzinātāji, informējot par sapulces formātu ( visai klasei kopā vai individuālām pārrunām) un norises telpu. Iespējams, ka klases vecāku sapulce būs paredzēta citā dienā.

Lūgums Vecāku dienai reģistrēties no 2.aprīļa līdz 7.aprīlim (ieskaitot). (Reģistrācija ir beigusies)

Aicinām Jūs uz sadarbību, jo tikai kopā varam palīdzēt mūsu bērniem sasniegt izvirzītos mērķus un piepildīt viņu sapņus!