Skolotāji 2020./2021. mācību gads

1

AIGA AIZKALNE

karjeras konsultante

 

2

ZANDA ALPA

ķīmija

Mg. chem.

3

DAGNIJA ALPE-LŪKA

skolotāja logopēde

Mg. paed.

4

LAURA ANDERSONE

bibliotekāre

 

5

JŪLIJA ANDIŅA

vācu valoda

 

6

SANITA ARĀJA

vācu valoda

 

7

KARINA ATĀLA

matemātika

 

8

JOLANTA ATMATA

franču valoda

Mg. sc. educ.

9

ARTŪRS AUSĒJS

informātika, datorika

Mg. sc. comp.

10

SANDRA BALODE

angļu  valoda

 

11

SVETLANA BIKTIMIROVA

angļu  valoda

 

12

JUTA BIRZNIECE

ģeogrāfija un ekonomika

Mg. paed.

13

LIĀNA BORE

sociālai pedagogs

 

14

VERONIKA BUDRECKA

sākumskola

Mg. paed.

15

INETA BUMBIERE

mūzika

Mg. paed.

16

AGITA ČAKŠA

mūzika

 

17

KITIJA ČAKŠA

latviešu valoda un literatūra

 

18

GUNTA DANELA

mūzika

 

19

ILZE DAŅILOVSKA

tautiskās dejas

 

20

AGITA DREIMANE

sākumskola

 

21

DIĀNA DOBELE

angļu valoda

 Mg. paed.

22

ANCE ELSTIŅA

sākumskola

Mg. paed.

23

LINDA ENIŅA

vācu valoda

Mg. paed.

24

VENDIJA ĒĶUPE

matemātika

25

INETA FELDMANE,

vācu valoda

 

26

SOLVITA FRIŠFELDE

informātika, datorika

Mg. edu. sc.

27

ANDA GINEITE

sociālās zinības un ekonomika

Mg. paed.

28

INA GROSBAHA

psihologs

 

29

AIJA GRULLE

sākumskola

 

30

AGNESE JĒKABSONE

sociālā pedagoģe

Mg. paed.

31

RENĀRS JUZUPS

koncertmeistars

Mg. muz.

32

GINTA KAIRE

sports

Mg. paed.

33

ILZE KARĒLE

angļu un krievu  valoda

 

34

RAIVIS KARZONS

informātika, datorika

Mg. sc. comp.

35

LELDE KAUPUŽA

drāma

Mg. art.

36

GUNITA KĪLE-SISENE

vācu valoda

 

37

INTA KLEINBERGA

sākumskola

 

38

INĀRA KNITNERE

sākumskola

 

39

NORMUNDS KNITNERS

fizika

 

40

INTA KORŅĒJEVA

direktore, matemātika

Mg. sc.educ.

41

INESE KRASTA

bioloģija

Mg. biol.

42

ĒRIKA KRASTIŅA

sākumskola

 

43

ARTA KRŪMA

direktores vietniece izglītības jomā

Mg. sc.educ.

44

VAIRA KRŪMIŅA

sākumskola

 

45

ZANDA KRŪMIŅA

latviešu valoda un literatūra

 

46

DACE KRŪZE

sākumskola

Mg. paed.

47

GINTA LATIŠA

angļu  valoda

Mg. paed.

48

LAURA LAUBERGA-NIKOLOVA

vēsture

 

49

INETA LEIGUDA

latviešu valoda un literatūra

 

50

LAILA LEJNIECE

matemātika

 

51

GUNDEGA LĪBEKA

latviešu valoda un literatūra

 

52

NATĀLIJA MAJAKOVA

krievu  valoda

 

53

MAĻKOVA OLGA

matemātika

 

54

ILGA MATVEJEVA

izglītības psiholoģe

Mg. psych.

55

INETA MELNOZOLA

vācu valoda

 

56

JANA MĪTINA

sākumskola

 

57

INGA MOLDOVANA

vācu valoda

 

58

ANTRA MORE

direktores vietniece izglītības jomā

Mg. sc.educ.

59

VALDA MORE

direktores vietniece izglītības jomā, latviešu valoda

Mg. paed.

60

GUNDEGA MUIŽNIECE

vācu valoda

 

61

KRISTĪNE NOVADE

latviešu valoda un literatūra, karjeras konsultante

 

62

DACE OZOLIŅA

sākumskola

 Mg. paed.

63

SANITA PĀRPUCE

 matemātika

 

64

BAIBA PASTORE

pagarinātā dienas grupa

Mg. paed.

65

ILZE PĀVELSONE

vizuālā māksla

 

66

SANITA PERŠEVICA

direktores vietniece izglītības jomā

 

67

GUNTRA PLŪCE

sākumskola

Mg. paed.

68

VALENTĪNA POCJUTE

sports

 

69

ROLANDS POCJUTIS

sports

 

70

ILZE POŅEMECKA

sākumskola

 

71

VALDIS PRIEDOLS

fizika

Mg. sc. educ.

72

ANDREJS PUTNIŅŠ

angļu  valoda

Mg. paed.

73

KRISTĪNA RAČINSKA

angļu  valoda

 

74

RUTA RENCE

sākumskola

 

75

DAIGA SALDENIECE

latviešu valoda un literatūra

 

76

LUDMILA SEMJONOVA

krievu  valoda

Mg. paed.

77

DAIGA SIRMOVIČA

matemātika

 

78

DACE SMĀĢE

angļu  valoda

 

79

ILZE SPROĢE

vēsture

 

80

INA SPROĢE

mājturība un tehnoloģijas

 

81

HELITA STĀLBERGA

bioloģija un dabaszinības

Mg. sc.env.

82

SIMONA STALIDZĀNE

latviešu valoda un literatūra

Mg. philol.

83

SANTA STOCKA

vācu valoda

 

84

INA STOLA

ģeogrāfija

Mg. paed.

85

DANUTE SUNGAILA

vācu valoda

 

86

PAULA ŠEREIKO

latviešu valoda un literatūra

 

87

SANITA ŠĶUBURA

latviešu valoda un literatūra, bibliotekāre

 

88

INETA ŠNEPE

matemātika

Mg. paed.

89

SANDA ŠPUDE

vācu valoda

 

90

KRISTĪNE ŠULMANE

vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas 

 

91

ZITA TAPIŅA

sākumskola

Mg. paed.

92

LIANA TARASENKO

vācu un krievu valoda

Mg. paed.

93

AGNIS TIMERMANIS

vēsture un sociālās zinības

 

94

BIRUTA TJURINA

sports

 

95

ANTRA TOMAŠA

mājturība un tehnoloģijas

 

96

ELĪNA TRIŠČENKO

angļu valoda

Mg. paed.

97

INTA TUČINA

matemātika

 

98

ARTA TUKŠENIECE

vēsture un sociālās zinības

Mg. philol.

99

ANDRA VILCĀNE

sākumskola

Mg. paed.

100

EGIJA VOLKOVA

sociālā pedagoģe

 

101

GUNA ZARA

ģeogrāfija

 

102

GITA ZEMARĀJA

latviešu valoda un literatūra

Mg. philol.

103

NORMUNDS ZĪVERTS

matemātika

 

104

GITA ZOMMERE

vācu valoda

 

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs