kārtība par skolēnu pētniecisko darbību (10. – 12. klase)

  • Drukāt

ZPD rakstīšanas ieteikumus un rekomendācijas skatīt: https://www.visc.gov.lv/lv/ieteikumi-un-rekomendacijas