4. klašu stundu un fakultatīvo nodarbību saraksts

  • Drukāt

 

4.A

4.B

4.C

4.D

PIRMDIENA

1.

Vācu valoda

Matemātika

Dizains un tehn.

Vācu valoda

2.

Dizains un tehn.

Matemātika

3.

Mūzika

Angļu valoda

Dabaszinības

Dizains un tehn.

4.

 

 

 

 

5.

Dizains un tehn.

Mūzika

Dabaszinības

Matemātika

6.

Literatūra

Sociālās zinības un vēsture

Latviešu valoda

Mūzika

7.

Sports un veselība-F

Latviešu valoda

8.

 

 

 

 

 

OTRDIENA

1.

Dabaszinības

Sports un veselība

Matemātika

Teātra māksla

2.

Literatūra

3.

Angļu valoda

Literatūra

Mūzika

4.

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda

5.

Latviešu valoda

Vācu valoda

Sports un veselība

Vācu valoda

6.

Datorika

Mūzika

7.

Sports un veselība-F

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

TREŠDIENA

1.

Vācu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

Matemātika

2.

Teātra māksla

3.

Matemātika

Dabaszinības

Teātra māksla

Datorika

4.

 

 

 

 

5.

Sports un veselība

Dabaszinības

Mūzika

Soc.zin. un vēsture

6.

 

Vācu valoda

7.

Datorika

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

CETURTDIENA

1.

Mūzika

Matemātika

Vācu valoda

Latviešu valoda

2.

Latviešu valoda

Sports un veselība

3.

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

4.

 

 

 

 

5.

Matemātika

Latviešu valoda

Sociālās zinības un vēsture

Latviešu valoda

6.

Mūzika

Vizuālā māksla

7.

Sports un veselība-F

Vizuālā māksla

Datorika

 

8.

 

 

 

 

 

PIEKTDIENA

1.

Matemātika

 

Matemātika

Dabaszinības

2.

Vācu valoda

3.

Vizuālā māksla

Literatūra

Angļu valoda

4.

 

 

 

 

5.

Sociālās zinības  un vēsture

Latviešu valoda

Angļu valoda

Matemātika

6.

 

7.

 

Teātra māksla

 

 

8.