5. klašu stundu un fakultatīvo nodarbību saraksts

  • Drukāt

5.A

5.B

5.C

5.D

PIRMDIENA

1.

Matemātika

Dabaszinības

Vācu valoda

Vācu valoda

2.

Sports un veselība

Latviešu valoda

3.

Latviešu valoda

Latviešu valoda

4.

 

 

 

 

5.

Latviešu valoda

Vācu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

6.

Dizains un tehn.

7.

Vācu valoda

Matemātika

Mūzika

8.

Vācu valoda - F1

 

 

 

 

OTRDIENA

1.

Vācu valoda

Matemātika

Dizains un tehn.

Latviešu valoda

2.

Teātra māksla

3.

Dabaszinības

Datorika

Teātra māksla

Mūzika

4.

 

 

 

 

5.

Matemātika

Dizains un tehn.

Dabaszinības

Matemātika

6.

7.

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda

8.

 

 

Datorika

 

9.

 

 

Vācu valoda - F1

 

 

TREŠDIENA

1.

Teātra māksla

Vācu valoda

Vācu valoda

Matemātika

2.

Matemātika

Vizuālā māksla

Latviešu valoda

3.

Matemātika

Literatūra

Dabaszinības

4.

 

 

 

 

5.

Dizains un tehn.

Latviešu valoda

Angļu valoda

Latviešu valoda

6.

7.

Latviešu valoda

Dabaszinības

Soc.zin.  un vēsture

 

8.

 

 

 

 

 

CETURTDIENA

1.

Mūzika

Matemātika

Soc.zin. un vēsture

Vizuālā māksla

2.

Latviešu valoda

Sports un veselība

Sports un veselība

Vācu valoda

3.

Literatūra

Datorika

4.

 

 

 

 

5.

Dabaszinības

Mūzika

Matemātika

Matemātika

6.

Sociālās zinības  un vēsture

Latviešu valoda

Dabaszinības

7.

 

Literatūra

8.

 

 

 

Vācu valoda - F1

 

PIEKTDIENA

1.

Sociālās zinības  un vēsture

Angļu valoda

Vizuālā māksla

Sports un veselība

2.

Matemātika

3.

Angļu valoda

Dabaszinības

Sociālās zinības  

4.

 

 

 

 

5.

Angļu valoda

Latviešu valoda

Dabaszinības

un vēsture

6.

Datorika

Teātra māksla

 

Angļu valoda

7.

Vizuālā māksla

Vācu valoda - F1

 

8.