6. klašu stundu un fakultatīvo nodarbību saraksts

  • Drukāt

 

 

6.A

6.B

6.C

6.D

PIRMDIENA

1.

Angļu valoda

Latviešu valoda

Dabaszinības

Matemātika

2.

Matemātika

3.

Dabaszinības

Mūzika

Latviešu valoda

4.

 

 

 

 

5.

Vācu valoda

Matemātika

Literatūra

Angļu valoda

6.

Dabaszinības

7.

Matemātika

Dabaszinības

Latvijas un pasaules vēsture

 

8.

 

 

OTRDIENA

1.

Latviešu valoda

Matemātika

Matemātika

Sociālās zinības

2.

Matemātika

Latviešu valoda

3.

Vizuālā māksla

Latviešu valoda

4.

 

 

 

 

5.

Sports

Mājt. un tehn.

Vācu val.-I/Inform.-II

Sports

6.

Vācu val.-II/Inform.-I

7.

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda

8.

Sociālās zinības

 

Angļu valoda

Dabaszinības

9.

 

 

 

TREŠDIENA

1.

Mūzika

 

Mājt. un tehn.

Vācu val.-I/Inform.-II

2.

Vācu val.-I/Inform.-II

Vācu valoda

Latvijas un pasaules vēsture

3.

Vācu val.-II/Inform.-I

Vizuālā māksla

4.

 

 

 

 

5.

Latviešu valoda

Matemātika

Vācu valoda

Vācu val.-II/Inform.-I

6.

Literatūra

7.

 

Angļu valoda

Matemātika

8.

 

Mūzika

 

CETURTDIENA

1.

Matemātika

Latviešu valoda

Sociālās zinības

Matemātika

2.

Sports

3.

Latvijas un

Matemātika

Vācu valoda

4.

 

 

 

 

5.

pasaules vēsture

Vācu val.-I/Inform.-II

Vācu valoda

Vācu valoda

6.

Literatūra

Vācu val.-II/Inform.-I

Mūzika

Mājturība un tehnoloģijas

7.

Sociālās zinības

 

8.

Vizuālā māksla

 

 

 

PIEKTDIENA

1.

Vācu valoda

Literatūra

Sports

Matemātika

2.

3.

Sociālās zinības

Latvijas un

Dabaszinības

Latviešu valoda

4.

 

 

 

 

5.

Mājt. un tehn.

pasaules vēsture

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

6.

Vācu valoda

 

Vācu valoda

7.

 

 

 

 

8.