°

7. klašu stundu un fakultatīvo nodarbību saraksts

 

 

7.A

7.B

7.C

7.D

PIRMDIENA

1.

Sports un veselība

Sports un veselība

Ģeogrāfija

 

2.

Latv.un pas. vēsture

3.

Vācu valoda

Ģeogrāfija

Sports un veselība

Sports un veselība

4.

5.

 

 

 

 

6.

Ģeogrāfija

Mūzika

Vizuālā māksla

Latviešu valoda

7.

Matemātika

Literatūra

8.

Latviešu valoda

Dizains un tehnoloģijas

9.

 

 

 

 

OTRDIENA

1.

Vācu val.-I /Datorika-II

Latviešu valoda

Angļu valoda /

Krievu valoda

Angļu valoda /

Krievu valoda

2.

3.

Vācu val.-II /Datorika-I

Vācu valoda

Vācu val.-I /Datorika-II

Bioloģija

4.

5.

 

 

 

 

6.

Latvijas un

Sociālās zinības

Matemātika

Vizuālā māksla

7.

Klases stunda

8.

pasaules vēsture

Dizains un tehnoloģijas

Vācu val. – F2

Ģeogrāfija

9.

 

 

10.

 

 

 

 

 

TREŠDIENA

1.

Latviešu valoda

Vācu val.-I /Datorika-II

Sociālās zinības

Literatūra

2.

Vācu valoda

3.

Dizains un tehn.

Vācu val.-II /Datorika-I

Sociālās zinības

4.

Latviešu valoda

Mūzika

5.

 

 

 

 

6.

Bioloģija

Matemātika

Mūzika

Matemātika

7.

Literatūra

Dizains un tehnoloģijas

8.

Matemātika

Vācu valoda - F

9.

 

 

 

 

 

CETURTDIENA

1.

 

Vācu valoda - F

Matemātika

Vācu val.-I /Datorika-II

2.

Mūzika

Vizuālā māksla

3.

Matemātika

Latvijas un pasaules vēsture

Vācu val.-II /Datorika-I

Vācu val.-II /Datorika-I

4.

5.

 

 

 

 

6.

Angļu valoda /

Krievu valoda

Angļu valoda /

Krievu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

7.

8.

Vācu valoda - F

 

Bioloģija

 

9.

 

 

 

 

 

PIEKTDIENA

1.

Sports un veselība

Sports un veselība

Vācu val. – F1

 

2.

Literatūra

Latviešu valoda

Sports un veselība

Sports un veselība

3.

Matemātika

Matemātika

Vācu valoda

4.

Sociālās zinības

5.

 

 

 

 

6.

Matemātika

Bioloģija

Latvijas un pasaules vēsture

Matemātika

7.

Latviešu valoda

8.

Vizuālā māksla

 

Bioloģija

 

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs