8. klašu stundu un fakultatīvo nodarbību saraksts

  • Drukāt

 

8.A

8.B

8.C

8.D

PIRMDIENA

1.

Ģeogrāfija

Datorika

Vācu valoda

Literatūra

2.

Latviešu valoda

3.

Vācu val.-I /Datorika-II

Vizuālā māksla

Ģeogrāfija

Matemātika

4.

Vācu valoda

5.

 

 

 

 

6.

Vācu val.-II /Datorika-I

Matemātika

Sociālās zinības

Latvijas un pasaules vēsture

7.

Vizuālā māksla

8.

Latviešu valoda

ZPD - F

Mūzika

Sociālās zinības

9.

 

 

 

ZPD - F

 

 

OTRDIENA

1.

Vizuālā māksla

Sociālās zinības

Fizika

Sports un veselība

2.

Vācu valoda

Matemātika

3.

Sports un veselība

Sports un veselība

Sports un veselība

Angļu valoda/ Krievu valoda

4.

5.

 

 

 

 

6.

Matemātika

Latviešu valoda

Literatūra

Latviešu valoda

7.

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda

8.

Mūzika

Ķīmija

Literatūra

 

9.

 

ZPD - F

 

 

 

TREŠDIENA

1.

Matemātika

Fizika

Bioloģija

Ķīmija

2.

3.

Ķīmija

Matemātika

Latviešu valoda

Mūzika

4.

Vācu valoda

5.

 

 

 

 

6.

Fizika

Literatūra

Matemātika

Latviešu valoda

7.

Dizains un tehnoloģijas

Latvijas un pasaules vēsture

8.

Sociālās zinības

Fizika

9.

 

 

 

 

 

CETURTDIENA

1.

Bioloģija

Ģeogrāfija

Vācu val.-I /Datorika-II

Vizuālā māksla

2.

Matemātika

3.

Angļu valoda/

Krievu valoda

Vācu valoda

Angļu valoda/

Krievu valoda

Dizains un tehnoloģijas

4.

5.

 

Bioloģija

 

 

6.

Latviešu valoda

Matemātika

Ģeogrāfija

7.

Mūzika

8.

ZPD - F

Literatūra

Dizains un tehnoloģijas

 

9.

 

 

 

 

 

PIEKTDIENA

1.

Dizains un tehnoloģijas

Latviešu valoda

Vācu val.-II /Datorika-I

Matemātika

2.

3.

Latviešu  valoda

Latvijas vēsture

pasaules vēsture

Matemātika

Vācu val.-I /Datorika-II

4.

5.

 

 

 

 

6.

Matemātika

Angļu valoda

Ķīmija

Vācu val.-II /Datorika-I

7.

8.

Latvijas vēsture

pasaules vēsture

 

 

Bioloģija

9.