9. klašu stundu un fakultatīvo nodarbību saraksts

  • Drukāt

 

 

9.A

9.B

9.C

9.D

PIRMDIENA

1.

Ģeogrāfija

Matemātika

Latvijas vēsture

Pasaules vēsture

Mūzika

2.

Latviešu valoda

3.

Matemātika

Sociālās zinības

Vācu valoda

Matemātika

4.

Vizuālā māksla

5.

 

 

 

 

6.

Vācu valoda

Vācu valoda

Matemātika

Sociālās zinības

7.

Angļu valoda/ Krievu valoda

8.

Angļu valoda - I

Ģeogrāfija

Literatūra

9.

 

 

OTRDIENA

1.

Matemātika

Bioloģija

Matemātika

Ķīmija

2.

Vizuālā māksla

3.

Ķīmija

Fizika

Mājturība un tehnoloģijas

Vācu valoda

4.

5.

 

 

 

 

6.

Latviešu valoda

Mūzika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

7.

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda

8.

Angļu valoda-II/ Krievu valoda

Literatūra

Vizuālā māksla

Fizika

9.

Vācu valoda – F1

Mūzika

 

TREŠDIENA

1.

Latviešu valoda

Sports

Matemātika

Sports

2.

3.

Sports

Latviešu valoda

Sports

Literatūra

4.

5.

 

 

 

 

6.

Sociālās zinības

Matemātika

Vācu valoda

Latvijas vēsture

pasaules vēsture

7.

Mūzika

8.

Bioloģija

 

Sociālās zinības

Matemātika

9.

 

 

 

CETURTDIENA

1.

Mājturība un tehnoloģijas

Angļu valoda/ Krievu valoda

Angļu valoda/ Krievu valoda

Latviešu valoda

2.

Vizuālā māksla

3.

Literatūra

Vācu valoda

Bioloģija

Ģeogrāfija

4.

5.

 

 

 

 

6.

Matemātika

Latvijas vēsture

Pasaules vēsture

Ģeogrāfija

Vācu valoda

7.

Vācu valoda – F1

8.

 

Literatūra

Vācu valoda – F1

Vācu valoda – F1

9.

 

 

 

 

 

PIEKTDIENA

1.

Vācu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

Matemātika

2.

3.

Matemātika

Ķīmija

Fizika

Mājturība un tehnoloģijas

4.

5.

 

 

 

 

6.

Fizika

Literatūra

Ķīmija

Bioloģija

7.

Mājturība un tehnoloģijas

8.

Pasaules vēsture

Latvijas vēsture

 

 

9.