Bibliotēkas darba laiks un noteikumi

  • Drukāt

Pirmdiena

09:00 – 16:00

Otrdiena

09:00 – 16:00

Trešdiena

09:00 – 16:00

Ceturtdiena

09:00 – 16:00

Piektdiena

09:00 – 16:00

 

 

 

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas bibliotēkas

mācību grāmatu izsniegšanas un nodošanas kārtība

 

1. Mācību grāmatas izsniedz uz 1 mācību gadu.

2. Mācību grāmatas jaunajam mācību gadam izsniedz mācību gada sākumā (8.-12. kl. skolēniem bibliotēkā, bet 1.-7.kl. skolēni grāmatas saņem no priekšmetu skolotāja.)

3. Mācību grāmatas jaunajam mācību gadam saņem skolēni, kas iepriekšējā mācību gada beigās ir nodevuši visas grāmatas. Ja tas nav izdarīts, ir jāinformē skolas bibliotekārs, kad tas tiks izdarīts.

4. Katrs skolēns ieraksta mācību grāmatā savu vārdu, uzvārdu, klasi un mācību gadu.

5. Skolēns apvāko saņemtās mācību grāmatas. Bibliotekārs, priekšmetu skolotāji vai klašu audzinātāji ir tiesīgi mācību procesa laikā pārbaudīt, vai mācību grāmatas ir apvākotas, un pieprasīt grāmatas apvākot, ja tas nav izdarīts.

6. Mācību grāmatas jau sakārtotas nodod mācību gada beigās līdz liecību dienai vai pēdējā eksāmena dienai. (8.-12. klašu skolēni bibliotēkā, bet 1.-7. klašu skolēni priekšmeta skolotājam.)

7. Bibliotekārs pieņem grāmatas bez bojājumiem. Ja grāmata ir sabojāta vai nozaudēta, jāiemaksā skolas kontā 10,00 EUR. (rīkojums Nr.27 a-V).

8. Audzēkņiem, izstājoties no skolas, visas grāmatas ir jānodod skolas bibliotēkā, pretī saņemot apliecinājumu par grāmatu nodošanu.