Projekta PuMPuRS koordinatoru tikšanās

  • Drukāt


23. oktobrī Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" ietvaros mūsu skolā notika Liepājas skolu koordinatoru tikšanās. Tika pārrunāti iesaistīto skolu projekta dalībnieku aktuālie jautājumi par projekta dokumentācijas uzraudzību, par individuālo plānu izveides un uzraudzības dinamiku, stundu uzskaites kontroli, konsultāciju uzraudzību u.c. Diskusijas laikā tika izrunātas grūtības, ar kurām saskaras visas iesaistītās puses, kā arī to un iespējamie risinājumi .