Dokumentu iesniegšana

  • Drukāt

Dokumentus var iesniegt skolas kancelejā no 20.06.2022. katru darba dienu no plkst. 9.00 – 13.00

Iesniedzamie dokumenti: apliecība un sekmju izraksts, medicīnas karte (no skolas), pase vai ID karte, personas lieta (ja ir).

Papildu informācija skolas mājaslapā http://5vsk.liepaja.edu.lv   vai pa telefonu 29462724 (V.More – vidusskolas mācību pārzine).