Par Biznesa augstskolas Turība sadarbību ar Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolu

Biznesa augstskola Turība izveidojusi veiksmīgu un ilggadēju sadarbību ar Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolu. Sadarbība tika aizsākta jau 2010. gadā, kad tika izveidota Jauno komersantu skola. Komersantu skolas mērķis bija sniegt skolēniem ieskatu biznesa pamatos, kā arī veicināt un attīstīt viņu prezentēšanas prasmes, kas noder gan vidusskolā, gan jau vēlāk, iegūstot augstskolas izglītību. Tāpat skolēniem bija iespēja doties ekskursijās un viesoties dažādu nozaru uzņēmumos, kas sniedza lielisku ieskatu par to, kā notiek darbība, vadība un kāda ir lietu kārtība reālā uzņēmumā, jo reāls piemērs vienmēr ir vērtīgāks par teoriju grāmatās.
Bērni un skolēni ir mūsu nākotne, kā arī zinām, ka izglītībai un zināšanām ir liela nozīme viņu tālākajā dzīvē, tāpēc Biznesa augstskola Turība, turpinot sadarbību ar Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolu izveidojusi izglītojošu projektu, kas regulāri tiek aizvadīts dažādās Latvijas pilsētu vidusskolās vienu reizi mēnesī – „Uzņēmējdarbības skola.” Galvenais projekta mērķis ir sniegt skolēniem ieskatu studiju procesā, jau laicīgi viņus informējot par mācību vidi un dzīvi augstskolā. Tāpat katra Uzņēmējdarbības skolas pasākuma ietvaros tiek aicināts vieslektors, kurš stāsta un dalās pieredzē par kādu aktuālu tēmu, kā piemēram: mārketings un reklāma, komandas veidošana, mūsdienu tendences uzņēmējdarbībā u.c. Liels pluss šādam projektam ir ekskursijas uz veiksmīgiem un pieredzi guvušiem uzņēmumiem, kur skolēni var smelties zināšanas, vērtīgu pieredzi. Šāds reāls dzīves piemērs nākotnē var kalpot kā iedvesmas avots uzsākt pašam savu biznesu, raisot skolēnos domas un jaunas idejas. Projektā iesaistītas piecas skolas no Ventspils, Kuldīgas, Liepājas un Talsiem.

Šī gada Uzņēmējdarbības skolas atklāšanas pasākums bija Rīgā, tas norisinājās Biznesa augstskolā Turība. Vieslekcijas, ekskursijas uz uzņēmumiem, sportiskas aktivitātes, radoši uzdevumi, pat kino apmeklējums – tas viss tika iekļauts pasākuma programmā. Tik pat izdevušies ir arī citi ar projektu „Uzņēmējdarbības skola” rīkotie pasākumi, kur organizēšanas procesā iesaistās paši skolu pārstāvji. Zināšanas, pieredze, idejas, piemēri, jauni draugi, lieliskas emocijas un dažādu prasmju apgūšana – tas viss iegūstams projektā „Uzņēmējdarbības skola.” Mēs domājam par Latvijas nākotni, lai tajā dzīvotu un strādātu gudri un veiksmīgi cilvēki!

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs