Skolas darba organizācija 2020./2021.mācību gadā

Ar 2020.gada 28.septembri skolā visiem skolēniem mācības notiek klātienē.

 

Klašu telpu izmaiņas 7.; 8.; 10. – 12.klašu skolēniem sākot ar 28.septembri:

 

4.grupa piebūves 1.stāvā – 7.; 10.; 11.klases

 

102.kab.

11.B

106.kab.

11.C

107.kab.

7.B

110.kab.

7.A

111.kab.

7.C

112.kab.

7.D

113.kab.

11.A

412.kab.

10.A

413.kab.

10.B

 

 

5.grupa piebūves 2.stāvā – 3.AB; 8.; 12.klases

 

 

206.kab.

8.C

207.kab.

8.B

208.kab.

12.C

210.kab.

8.A

211.kab.

12.B

212.kab.

12.A

213.kab.

8.D


2020. gada 31. augusta “Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā” Nr.1 Skatīt šeit

 

2020. gada 21. septembra kārtība Nr.4 “Grozījumi 2020.gada 31.augusta kārtībā, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā Nr.1” Skatīt šeit

 

Atbildīgās personas par 2020.gada 31.augusta kārtībā Nr.1 "Kārtība, kādā tiek
nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Draudzīgā
aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā ":

 • medicīnas māsa Dagnija Prancāne par noteiktajām prasībām Covid-19
  infekcijas izplatības ierobežošanai (kārtības I; II; III; IV; VIII nodaļa),
  kontakttālrunis: 26875826;
 • saimniecības vadītājs Armands Tauriņš par noteiktajām prasībām par
  nepiederošu personu uzturēšanos skolā (kārtības VII nodaļa), kontakttālrunis:
  29368590;
 • direktores vietniece izglītības jomā Antra More par noteiktajām prasībām
  skolēnu ēdināšanas organizēšanai (kārtības VI nodaļa), kontakttālrunis:
  29185776;
 • direktores vietnieces izglītības jomā Antra Morei Arta Krūma, Sanita Perševica,
  Valda More par mācību procesa organizēšanu savas atbildības klašu grupās
  (kārtības V nodaļa) , kontakttālrunis: 29185776.

 

 

Vadlīnijas Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanai Liepājas pilsētas izglītības iestādēs. Skatīt šeit

 

 “Skolā izvietotās infografikas” Skatīt šeit

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs