Skolas darba organizācija 2020./2021.mācību gadā

Saskaņā ar Valstī pieņemto lēmumu, attālinātā mācīšanās pagarināta līdz 15. novembrim 7. – 12.klašu skolēniem un mācību process tiek organizēts attālināti.

 

 

2020. gada 31. augusta “Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā” Nr.1 Skatīt šeit

 

2020. gada 21. septembra kārtība Nr.4 “Grozījumi 2020.gada 31.augusta kārtībā, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā Nr.1” Skatīt šeit

 

Atbildīgās personas par 2020.gada 31.augusta kārtībā Nr.1 "Kārtība, kādā tiek
nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Draudzīgā
aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā ":

  • medicīnas māsa Dagnija Prancāne par noteiktajām prasībām Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (kārtības I; II; III; IV; VIII nodaļa), kontakttālrunis: 26875826;
  • saimniecības vadītājs Armands Tauriņš par noteiktajām prasībām par nepiederošu personu uzturēšanos skolā (kārtības VII nodaļa), kontakttālrunis: 29368590;
  • direktores vietniece izglītības jomā Antra More par noteiktajām prasībām skolēnu ēdināšanas organizēšanai (kārtības VI nodaļa), kontakttālrunis: 29185776;
  • direktores vietnieces izglītības jomā Antra Morei Arta Krūma, Sanita Perševica, Valda More par mācību procesa organizēšanu savas atbildības klašu grupās (kārtības V nodaļa) , kontakttālrunis: 29185776.

 

Vadlīnijas Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanai Liepājas pilsētas izglītības iestādēs. Skatīt šeit

 

 “Skolā izvietotās infografikas” Skatīt šeit

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs