Skolas darba organizācija 2020./2021.mācību gadā

* * *

No 25.janvāra visas klases mācās attālināti (modelis "C").

 

Kārtība, kādā tiek nodrošināts attālinātais mācību process 1. – 4.klašu skolēniem. Skatīt šeit

 

2021. gada 05. februārī “Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā” Nr.4. Skatīt šeit

 

2020. gada 23. novembra "Kārtība, kādā Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola tiek nodrošināts attālinātais mācību process" Nr. 6 ar grozījumiem. Skatīt šeit

 

Kur vērsties pēc atbalsta? Ja jūties nomākts vai satraukts – ieskaties! Skatīt šeit

 

Atbildīgās personas par 2020.gada 31.augusta kārtībā Nr.1 "Kārtība, kādā tiek
nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Draudzīgā
aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā ":

  • medicīnas māsa Dagnija Prancāne par noteiktajām prasībām Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (kārtības I; II; III; IV; VIII nodaļa), kontakttālrunis: 26875826;
  • saimniecības vadītājs Armands Tauriņš par noteiktajām prasībām par nepiederošu personu uzturēšanos skolā (kārtības VII nodaļa), kontakttālrunis: 29368590;
  • direktores vietniece izglītības jomā Antra More par noteiktajām prasībām skolēnu ēdināšanas organizēšanai (kārtības VI nodaļa), kontakttālrunis: 29185776;
  • direktores vietnieces izglītības jomā Antra Morei Arta Krūma, Sanita Perševica, Valda More par mācību procesa organizēšanu savas atbildības klašu grupās (kārtības V nodaļa) , kontakttālrunis: 29185776.

 

Vadlīnijas Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanai Liepājas pilsētas izglītības iestādēs. Skatīt šeit

 

 Atbalsta iespējas skolēniem, vecākiem, pedagogiem. Skatīt šeit

 

Kā pareizi noņemt un uzlikt masku. Skatīt šeit

 

 “Skolā izvietotās infografikas” Skatīt šeit

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs