Pēc pārtraukuma atkal notiek konkurss "Lesen mit verteilten Rollen"


Nu jau par tradīciju ir kļuvis mūsu skolas organizēts konkurss vācu valodā visām Liepājas pilsētas skolu 6.klasēm “Lasīšana lomās”, kurā skolēni varēja parādīt savu lasītprasmi vācu valodā, atraktivitāti un radošumu, lasot sarunas ikdienišķās situācijās.

Šogad konkurss noritēja skolas bibliotēkā, un  kuplajā dalībnieku pulkā bija manāms prieks, atbildības sajūta un patīkams satraukums, kā arī gandarījums par paveikto. Žūrija teica atzinīgus vārdus visiem dalībniekiem par raito lasījumu, labu savstarpējo sadarbību un precīzu iejušanos lomās.

Sveicam visus dalībniekus un godalgoto vietu ieguvējus!

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs