“Ieslēdz savu zaļo redzi!” projekta pieredzes stāsts

Biedrība “SKOLA” šā gada martā un maijā īstenoja programmas Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektu “Ieslēdz savu zaļo redzi”, kurā piedalījās 32 jaunieši no Liepājas, Kumanovo (Ziemeļmaķedonija) un Gronau (Vācija). Šī projekta laikā jaunieši izpētīja zaļā dzīvesveida tēmu, kā arī dalījās pieredzē, kā ikviens savā ikdienā var saudzēt vidi.

Projekta idejas autori bija Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas 11. klases skolēni, kurus vienoja interese par zaļo dzīvesveidu. Jaunieši savā skolā jau bija organizējuši izglītojošus pasākumus jaunāko klašu skolēniem un vēlējās iegūt jaunu pieredzi un zināšanas, tāpēc 2020. gadā sadarbībā ar biedrību “SKOLA” tika sagatavots un iesniegts programmas Erasmus+ jauniešu apmaiņas projekta pieteikums. Tika uzrunātas skolas Ziemeļmaķedonijā un Vācijā, kas labprāt piekrita iesaistīties šajā projektā. Diemžēl projekta sākums sakrita ar Covid-19 pandēmijas sākumu un plānotās jauniešu apmaiņas Kumanovo un Liepājā nebija iespējams īstenot. Kopā ar partneriem tika pieņemts lēmums pagarināt projekta termiņu un nogaidīt līdz būs iespējams tikties klātienē, jo galvenais iemesls, kāpēc jaunieši parasti vēlas piedalīties šādos projektos, ir tieši šis – iespēja aizbraukt uz citu valsti un satikties un kopā darboties tur ar vienaudžiem.

Neviens nevarēja paredzēt, ka jāgaida būs divi gadi. Šajā laikā skolu beidza jaunieši, kuri bija piedalījušies projekta izstrādē. Projekta koordinatori visās dalīborganizācijās regulāri tikās zoom-ā, lai pārrunātu aktuālo situāciju un izlemtu par tālāko rīcību. 2022. gada sākumā kļuva skaidrs, ka ir jārīkojas, jo projekta termiņš strauji tuvojās beigām. Tā kā pavasarī situācija Ziemeļmaķedonijā vēl nebija tik droša, lai tur rīkotu klātienes jauniešu apmaiņu, jo šajā valstī tikai apmēram 30 % iedzīvotāju bija vakcinējušies, tika pieņemts lēmums organizēt to tiešsaistē, savukārt Liepājā – klātienes apmaiņu, līdz ar to sākās straujš sagatavošanās darbs. Visās dalīborganizācijās tika veikta jaunu dalībnieku atlase. Ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru tika saskaņoti jaunie apmaiņu laiki un tiešsaistes apmaiņas formāts. Pirmās apmaiņas programma tika pielāgota tiešsaistes iespējām un saskaņota ar partneriem.

Pirmā jauniešu apmaiņa - tiešsaistē

Lai izveidotu tiešsaistes formāta apmaiņu un nenovirzītos no projektā paredzētā mērķa un uzdevumiem, tika pārskatītas abu apmaiņu programmas. Tiešsaistes apmaiņā tika iekļautas tās aktivitātes, ko bija iespējams paveikt zoom-ā, savukārt klātienes apmaiņā – tās, kur labāk ir darboties visiem kopā vai ko citādāk izdarīt nebūtu iespējams. Tā kā bija pagājuši gandrīz divi gadi, klāt bija nākušas arī jaunas idejas, kas tika īstenotas abu apmaiņu laikā.

Pirmā jauniešu apmaiņa norisinājās no 14. līdz 18. martam tiešsaistē. Darbojoties zoom platformā, jaunieši kopā veidoja digitālus vizuālos materiālus, pētīja, cik daudz ēdiena nonāk atkritumos viņu ģimenēs, dalījās pieredzē, stāstot, kādi ir dalībnieku “zaļie” ikdienas paradumi, izzināja, kādas kompetences var pilnveidot, piekopjot zaļo dzīvesveidu, un kopā veica daudzas citas interesantas aktivitātes tiešsaistē. Tika veidota projekta padlet siena, kurā tika ievietoti visi izveidotie materiāli. Tiešsaistes apmaiņas laikā galvenā sadarbības metode bija grupu darbs, tādējādi tās norisi maksimāli pietuvinot tam, kāda tā būtu, ja notiktu uz vietas, visiem esot kopā. Atbilstoši projektā paredzētajam arī tiešsaistes apmaiņa norisinājās 5 dienas un dalībnieki katru dienu labprāt pieslēdzās zoom-am. Neiztika arī bez tehniskām problēmām. Pēdējā dienā Kumanovo skolā, no kuras pieslēdzās maķedoniešu jaunieši, pazuda internets, jo vietējā interneta kompānija bez brīdinājuma bija uzsākusi kabeļu nomaiņas darbus uz ielas pie skolas. Lai pilnvērtīgi noslēgtu tiešsaistes apmaiņu, jaunieši devās uz savām mājām un apmēram stundas laikā visa maķedoniešu grupa bija atpakaļ tiešsaistē. Taču tās nebija atvadas, jo maijā jau bija paredzēta otrā jauniešu apmaiņa Liepājā.

Ilgi gaidītā tikšanās klātienē

Satikšanos Liepājā visi gaidīja ar lielu nepacietību. Gan sociālajos tīklos, gan dažādās saziņas vietnēs jau ilgi pirms dalībnieku ierašanās Liepājā notika aktīva informācijas apmaiņa gan par dzīvi Liepājā, gan laikapstākļiem, gan citām jauniešus interesējošām tēmām. Tieši tāpēc jauniešu apmaiņas Liepājā laikā dalībnieki uzreiz bija gatavi kopā darboties, jo izpalika ierastā iepazīšanās un sadraudzēšanās fāze.

Visas aktivitātes norisinājās Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā. Šo aktivitāšu laikā dalībnieki izveidoja krāsainas atgādinājumu zīmītes par ūdens un elektrības saudzēšanu, atkritumu izmešanu tam paredzētās vietās. Šīs zīmītes tika izvietotas skolā, bet pārējās grupas šīs zīmītes varēs izvietot savās skolās. Apmaiņas laikā tika izveidoti arī plakāti par zaļā dzīvesveida tēmu, kas tika izvietoti turpat skolā.

4. maijā, Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienā, visi dalībnieki devās izzinošā ekskursijā pa Liepāju. Apmaiņas laikā tika izveidota un veikta arī skolēnu aptauja par mītiem, kas saistīti ar zaļo dzīvesveidu un kas tika apkopoti tiešsaistes apmaiņas laikā. Šajā aptaujā piedalījās partnerskolu audzēkņi. Apmaiņas laikā tika prezentēti aptaujas rezultāti un notika diskusija par to, kā katrs var veicināt to, ka vide apkārt ir tīra un zaļa.

Pasākuma organizēšana, citu kultūru iepazīšana un auduma maisiņu darbnīca

Liepājas apmaiņas noslēgumā dalībnieki noorganizēja izglītojošu pasākumu skolas audzēkņiem. Šim pasākumam dalībnieki gatavojās divas dienas. Pasākumā ikviens skolēns, kurš atnesa un nodeva makulatūru, varēja piedalīties dažādās jautrās stafetēs un interesantās darbnīcās. Bet, protams, ka laipni gaidīts bija ikviens skolēns. Pasākums bija sadalīts divās daļās. Katru daļu vadīja viena projektu dalībnieku komanda. Katra komanda piedāvāja savas aktivitātes, ko bija rūpīgi izplānojusi. Pats aktivitāšu atlases process notika, visiem dalībniekiem kopā darbojoties. Iesākumā jaunieši strādāja nelielās grupās, kurās izveidoja sarakstu ar 5 līdz 6 iespējamām aktivitātēm. Katra grupa prezentēja savas aktivitātes, pēc tam notika diskusijas par jauniešu idejām, aktivitātes tika sagrupētas divās lielās grupās. Arī dalībnieki tika sadalīti divās grupās un katrai grupai bija jāizveido saraksts ar nepieciešamajiem materiāliem, kā arī jānosaka atbildīgais ar palīgu vai palīgiem katrai aktivitātei. Vislielāko atsaucību šis pasākums baudīja pie sākumskolas un pamatskolas skolēniem, kuri ļoti labprāt iesaistījās viņiem sagatavotajās aktivitātēs. Sevišķi bērnus aizrāva tas, ka bija iespēja sarunāties gan angļu, gan vācu valodā.

Apmaiņas laikā notika arī iepazīstināšana ar dalībvalstu kultūru. Visnopietnāk šai aktivitātei bija gatavojusies maķedoniešu jauniešu grupa, kas bija sagatavojusi ne tikai prezentāciju, bet arī dažādu ēdienu un gardumu degustāciju. Pašā apmaiņas noslēgumā visi dalībnieki saņēma Youthpass sertifikātus, kas apliecina viņu dalību šajā projektā, kā arī pilnveidotās kompetences. Pirms sertifikātu saņemšanas notika lietotu auduma maisiņu “atsvaidzināšanas” darbnīca. Lietotos auduma maisiņus dalībnieki bija sagādājuši paši, jo par šādu darbnīcu viņi tika brīdināti jau tiešsaistes apmaiņas laikā, vai arī tos bija atdāvinājuši dalībnieku skolotāji. Pēdējā apmaiņas diena parasti ir visgrūtākā, jo jaunieši jau ir noguruši, un tas bija redzams arī darbnīcas sākumā. Ne visiem iespēja apgleznot auduma maisiņu likās aizraujoša. Līdz brīdim, kad viena no grupu vadītājām izteica domu, ka dalībnieki varētu parakstīties uz maisiņiem, tādā veidā izveidojot unikālu piemiņas suvenīru no šī projekta. Rezultātā tapa 32 oriģināli auduma iepirkuma maisiņi, bet sertifikātu pasniegšanas ceremonija aizkavējās par vairāk nekā stundu, jo parakstus bija jāiegūst no pilnīgi visiem dalībniekiem un grupu vadītājiem, turklāt neiztika arī bez jautras fotosesijas.

Ieguvumi un atziņas pēc projekta īstenošanas

Īstenojot vienu tiešsaistes un vienu klātienes apmaiņu, dalīborganizācijas guva jauna pieredzi. Ieguvums no šādas pieejas noteikti ir tas, ka projekta dalībnieki tiešsaistes apmaiņas laikā jau paguva sadraudzēties un turpināja savā starpā sazināties līdz klātienes apmaiņai. Tādējādi Liepājā dalībnieki tikās jau kā seni draugi. Šis noteikti ir labs veids, kā īstenot jauniešu apmaiņas projektu, paredzot, ka dalībnieki visā tā norise laikā nemainīsies. Neskatoties uz visiem izaicinājumiem šī projekta laikā, biedrība “SKOLA” ir gatava arī turpmāk sniegt atbalstu aktīviem skolas vecuma jauniešiem viņu ideju iedzīvināšanā programmas Erasmus+ projektu veidolā.

Mēs pārliecinājāmies, ka ir iespējams īstenot kvalitatīvu projektu tiešsaistē. Ļoti svarīgi ir arī partneri, kas šajā projektā nenobijās no grūtībām un bija gatavi iet kopā līdz galam. Tikpat svarīga ir spēja ātri reaģēt un pielāgoties. Lai kaut mazliet ieskatītos tajā, kā mums gāja, noskatieties mūsu sagatavoto video prezentāciju!

 

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs