°

Aicinām no šī gada 12. aprīļa līdz 9. maijam 13-14 gadīgos skolēnus reģistrēties vasaras nodarbinātībai.

Pieteikšanās e-klasē, nosūtot vēstuli karjeras konsultantei Janai Grīnei, kurā norādīts:

  • skolēna vārds, uzvārds;
  • klase;
  • kontaktinformācija;
  • vēlamais laika periods vasaras darbam(jūnijs- augusts)

Atlases kritēriji pretendentiem:

  • skolēnam ir labas sekmes un uzvedība, pozitīva attieksme pret darbu;
  • skolēns – bārenis;
  • skolēns atrodas aizbildnībā vai audžuģimenē;
  • skolēns no daudzbērnu ģimenes;
  • skolēns ir no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgās ģimenes statuss;
  • priekšroka skolēniem, kuri nav piedalījušies vasaras nodarbinātības pasākumos iepriekšējā gadā.
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs