Cilvēks, nevis diagnoze


Mūsu skolas 11. klašu skolnieces Laura Stalidzāne un Annija Pauzere kopā ar jauniešiem no V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas un Talsu Kristīgās vidusskolas jau mēnesi piedalās Labklājības ministrijas veicinātajā projektā “Cilvēks, nevis diagnoze”, kurā kā mērķi viņi sev ir izvirzījuši informēt skolu jauniešus, lai veicinātu personu ar garīga rakstura un funkcionālajiem traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā.

Visi kopā skolēni intervēja trīs cilvēkus ar funkcionālajiem traucējumiem – Guntu Vazdiķi, Anniju Kļaviņu un Argitu Zundovsku-Mediņu – un izveidoja video, lai palīdzētu sabiedrībai labāk izprast, kā personas ar funkcionālajiem traucējumiem dzīvo un ar kādām grūtībām saskaras ikdienā.

2. novembrī mūsu skolas meitenes arī vadīja stundu 10.a klasei par stereotipiem un rosināja jauniešus ikdienā vairāk pievērst uzmanību diskriminācijai un arī domāt par to, kā šo problēmu var mazināt.

Aicinām arī jūs noskatīties jauniešu veidoto video, padomāt, kā jūs ikdienā varat cīnīties pret diskrimināciju, un vienmēr cienīt visus sev apkārt esošos cilvēkus!

#cilveksnevisdiagnoze #ESfondi #deinstitucionalizacija

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs