Virtuālā aktivitātē jaunieši mācās par kibermobingu

No 24. līdz 28. maijam 15 mūsu skolas 10. klašu skolēni kopā ar 15 vienaudžiem no Bartinas liceja (Turcija) tiešsaistes nodarbību laikā pētīja kibermobinga tēmu. 

Pirmā diena sākās ar iepazīšanos. Skolēni grupās veidoja savas grupas slaidu kopīgā google prezentācijā, kurā viņiem bija jāatrod kopīgas intereses, kas vieno katras grupas dalībniekus. Pēc tam sākās darbs pie apmaiņas galvenās tēmas un jaunieši noskaidroja, ko jau zina par kibermobingu, kādas ir tā pazīmes.

Diskusijā, kurā piedalīties varēja arī citi skolēni no abām skolām, tika izrunāts, kāpēc pret kibermobingu ir jācīnās, kādus risinājumus jaunieši piedāvātu. Dienas otrā pusē dalībnieki rādīja prezentācijas, kurās bija apkopojuši situāciju ar kibermobingu savās valstīs, tajā skaitā, kur vērsties pēc palīdzības un atbalsta, ja ir notikusi pazemošana virtuālajā vidē. Noslēgumā dalībnieki secināja, ka situācijas abās valstīs ir līdzīgas.

 

Otrajā dienā sākās darbs pie virtuālās jauniešu apmaiņas galvenā uzdevuma – plakāta “All eyes on cyberbullying” veidošanas, kas turpinājās arī nākamajā dienā. Plakāts tika veidots vairākos soļos. Vispirms jaunieši nelielās grupās strādāja pie plakāta idejas, domājot par to, kādu informāciju vajadzētu šādā plakātā ievietot. Dalībnieki izmantoja gan iepriekšējā dienā diskusijas laikā gūtās atziņas, gan informāciju no savām prezentācijām, kā arī meklēja faktus internetā. Kad darbs pie plakāta idejām bija galā, tās tika prezentētas pārējām grupām. Otrās dienas sākumā pirms ķerties pie plakātu veidošanas jauniešu apmaiņas dalībnieki tika vesti “virtuālā” pastaigā pa mūsu skolu, kas bija interesanti gan skolēniem no Turcijas, gan arī mūsu pašu audzēkņiem, kuri kopš novembra mācījās attālināti no mājām.

 

Trešajā dienā turpinājās darbs pie plakāta. Dienas iesākumā dalībniekiem bija iespēja uzspēlēt kahoot un noskaidrot, cik daudz viņi ir uzzinājuši par kibermobingu. Pēc kahoot sacensībām turpinājās darbs pie plakātiem. Šoreiz dalībnieki tika sadalīti jau lielākās grupās un viņu uzdevums bija paņemt labāko no iepriekšējā dienā radītajām idejām. Visbeidzot trešajā solī dalībnieki strādāja trīs grupās pa desmit skolēniem un veidoja plakātus, kas bija šīs jauniešu apmaiņas galvenais uzdevums.

 

Ceturtajā dienā projekta dalībnieki piedalījās Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nodarbībā, kurā uzzināja par drošību internetā. Nodarbību vadīja VBTAI pārstāve Ieva Smukause. Nodarbības laikā jauniešiem tika rādīti piemēri no reālām situācijām, kad ir notikusi pazemošana virtuālā vidē, tika doti padomi, ko nevajadzētu darīt internetā un arī reālajā dzīvē, lai nekļūtu par virtuālās apsmiešanas upuri. Nodarbības noslēgumā dalībnieki prezentēja savus plakātus arī nodarbības vadītājai un kopā tika izrunāts, kas ir katra plakāta veiksme un ko varētu vēl uzlabot.

 

Pēdējā dienā, lai mazliet atpūstos no smagās tēmās un nopietnā darba, dalībnieki bija sagatavojuši dažādas interaktīvas spēles un sacensības par savām valstīm. Jauniešu apmaiņas noslēgumā tika veikts tās novērtējums un dalībnieki atzina, ka lai gan visas aktivitātes notika virtuālajā vidē, neskatoties uz to viņi ir labi pavadījuši laiku un priecājas, ka viņiem bija šāda iespēja. Par vienu no interesantākajām aktivitātēm skolēni atzina iesildīšanās uzdevumu otrās dienas sākumā, kurā dalībniekiem bija jāparāda skats aiz savas istabas loga un viens priekšmets, kas atrodas netālu no viņu darba vietas, kā arī mazliet jāpastāsta par to. Jauniešiem bija interesanti secināt, ka, lai gan skati aiz loga ievērojami atšķiras Liepājā un Bartinā, priekšmeti, kurus viņi rādīja citiem, gan nē. Tādējādi tas bija vēl viens apliecinājums tam, ka pusaudžiem neatkarīgi no viņu dzīves vietas ir vairāk kopīga, nekā atšķirīga. Pēc projekta izvērtēšanas jaunieši vēl dalījās arī savās pārdomās par kibermobingu, par to, ko viņi šajās dienās ir uzzinājuši un ko noteikti paņems sev līdzi no šī projekta.

 

Tiešsaistes nodarbības notika programmas Erasmus+ projekta "Stop Cyberbullying" ietvaros.

Lidzfinanse Erasmus progr logo 1 101

pedeja_diena1_50.jpgpedeja_diena_50.jpgplakāts1.jpgplakāts_2.jpgplakāts_3.jpgstop_cyberbullying_24_maijs_2021_50.jpgStop_Cyberbullying_daily_program_1_1_70.jpgStop_Cyberbullying_daily_program_2_70.jpgStop_Cyberbullying_daily_program_70.jpgStop_Cyberbullying_Participants_1_70.jpgStop_Cyberbullying_Participants_70.jpgWhatsApp_Image_2021-05-27_at_15.31.35_70.jpegWhatsApp_Image_2021-05-27_at_15.32.09_70.jpegWhatsApp_Image_2021-05-27_at_15.32.10_70.jpegworld_cloud_cyberbullying_May_24_2021_70.jpg

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs