Sveicināti Skolēnu padomes locekļi, skolotāji un skolēni!

Atgādinām, ka, neskatoties uz šī brīža ārkārtējo situāciju, turpina darboties mūsu Skolēnu padome. Mēs reizi nedēļā rīkojam sapulci. Protams, mājasdarbu apjoma palielināšanās un tuvojošo 9. un 12. klašu monitoringa darbu dēļ, ne vienmēr visi var paspēt piedalīties sapulcēs, bet mēs aicinam atrast laiku, lai piedalītos kādā no sapulcēm, jo sapulču laiki tiek pielāgoti atbilstoši vajadzībām un nepieciešamībām, kā arī pēc katras sapulces Skolēnu padomes WhatsApp grupā ir iespējams izlasīt apkopojumu par sapulcē izrunātām tēmām.

Mūsu padomē ir svarīgs katrs padomes loceklis un viņa viedoklis, kā arī visu pārējo skolnieku viedokļi. Darbojoties Skolēnu padomē, ikvienam skolēniem ir iespēja atklāt sevī līderi, attīstot 21. gadsimtā svarīgās kompetences – pašizziņu, pašvadību, mācīšanos mācīties, sadarbību, kritisko domāšanu un problēmu risināšanu, līdzdalību, jaunradi, pašiniciatīvu, uzņēmējspēju, digitālo un mediju pratību. Pat šajā Covit-19 laikā Skolēnu padomes jauniešu pulkā tiek aicināti, jauni skolēni, kuri vēlās ieteikt un realizēt savas idejas, izpausties radoši, iegūt jaunus draugus, smelties iedvesmu, palīdzēt citiem, iesaistīties skolas dzīves veidošanā un uzlabošanā. Pašreiz Skolēnu padome attālināti plāno dažādus pasākumus un konkursus, lai pat attālināto mācību laikā skolēniem būtu iespēja interaktīvā veidā uz brīdi atslābt no attālināto mācību procesa. Ir jau daudz izdarīts: attālināti novadīts konkurss Ziemassvētkos, Jaunā gada apsveikums, aktīvi noritēja Draudzīgā aicinājuma diena, Liepājas dzimšanas dienā organizējām viktorīnu, orģināls un interesants tika izveidots Lieldienu apsveikums. Uzskatām, ka tikšanās ar 9.klašu skolēniem bija vērtīgs piedzīvojums mums visiem.

Skolēnu padome ir vērtīgs, noderīgs un efektīvs brīvā laika pavadīšanas veids un lielisks papildinājums ikviena cilvēka CV. Skolēnu padomes darbības mērķis ir panākt skolēnu un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā, kā arī pašu skolēnu prasmju, zināšanu un attieksmes pilnveidošanu apgūstot atbilstošās kompetences. Viens no galvenajiem Skolēnu padomes uzdevumiem ir popularizēt sabiedrībā Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolu, jo kā teicis K. Ulmanis: ” Skola ir tautas gaismas avots”. Smelsimies tautas gaismu no mūsu skolas un kopīgiem spēkiem pilnviedosim sevi un skolu ar savām zināšanām, sekmēm, labajiem nodomiem un darbiem.

Roberts Vilcāns, 9.klase, Skolēnu padome

sapulce

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs