Seminārs vecākiem par atbalstu bērna karjeras izvēlē


Lai veicinātu skolēnu karjeras prasmju attīstību un atbildīgu attieksmi par savām izvēlēm, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar vispārizglītojošo skolu pedagogiem karjeras konsultantiem septembra mēnesī rīko divus seminārus vecākiem "Vecāku atbalsts bērnu karjeras prasmju pilnveidē". Tos vada Latvijas Lauksaimniecības universitātes lektors, psihologs un karjeras konsultants Jānis Pāvulēns.

Lektors uzsver vecāku nozīmīgo lomu skolēnu karjeras izvēlē, runā par mācību, darba un privātās dzīves mijiedarbību, kā attīstīt bērnos pašvadības prasmes un izpratni, ka mācīšanās mūsdienās nekad nebeidzas, ka arī profesija nav uz mūžu un ka vienmēr jābūt gataviem pārmaiņām.

Pieteikšanās semināram notiek līdz 29. septembrim, aizpildot pieteikuma anketu šajā SAITĒ: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfWQWvyrOHr4JnTurJSBY9XAIDobBU4MFAEsHo5Nk4KHG-fA/viewform?usp=pp_url

Pasākums notiek projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs