Par attālinātās mācīšanās nodrošināšanu.

 • Skola izveido elektronisko mācību plānu katrai klasei nākamajai nedēļai un to piektdien nosūta attiecīgās klases skolēniem, viņu vecākiem un klases audzinātājam (mācību priekšmetos, kuros ir mazs stundu skaits nedēļā, uzdevumi netiks sūtīti katru nedēļu, bet tikai vienu reizi kādā no nedēļām).
 •  

 • Skolotāji skolēniem līdz katras nedēļas pirmdienai pulksten 10.00 e-klasē nosūta apgūstamo tēmu, teorētisko materiālu, ja tāds ir, konkrēti veicamos uzdevumus nedēļai, kā arī atgriezeniskās saites sniegšanas veidu un vērtēšanas nosacījumus, ja tādi ir.
 •  

 • Skolēni pilda atsūtītos uzdevumus, jautājumus uzdodot skolotājiem e-klasē, atsevišķos gadījumos WhatsApp, katru darba dienu no 9.00 līdz 15.00, uz kuriem skolotājs atbild tajā pašā dienā.
 •  

 • Skolēniem ir rekomendēts katru dienu mācīties 1 – 2 mācību priekšmetus, nosūtot skolotājiem atgriezenisko saiti nekavējoties pēc uzdevuma izpildes, bet ne vēlāk, kā līdz konkrētās nedēļas piektdienai pulksten 16.00.
 •  

 • Ja klases audzinātājs konstatē, ka skolēns nepieslēdzas e-klasei un priekšmeta skolotājs noteiktajā laikā nesaņem atgriezenisko saiti no skolēna un, ja vecāki nav ziņojuši audzinātājam par nepieslēgšanās iemeslu, kavējumi tiek uzskatīti par neattaisnotiem.
 •  

 • Darbam ar skolēniem, kuri nezināmu iemeslu dēļ nepieslēgsies e-klasei, tiks piesaistīts atbalsta personāls.
 •  

 • Skolēniem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, materiāli tiks nodrošināti papīra formātā. Par to saņemšanas un nodošanas iespējām ar katra skolēna vecākiem ir notikusi individuāla vienošanās.
 •  

 • Visa saziņa skolvadības sistēmā "e-klase".
 •  

 • Izvērtējot procesa norisi pirmajā nedēļā, tajā var tikt veiktas izmaiņas, par ko skola iesaistītās puses informēs e-klasē. Aicinājums visiem vismaz reizi dienā pieslēgties e-klases pastam.
 •  

 • Visiem 5. – 12.klašu skolēniem ir pieslēgts uzdevumi.lv PROF pakalpojums līdz 2020.gada 30.jūnijam.
 •  


  Kontaktpesonas informācijas tehnoloģiju jautājumos Artūrs Ausējs un Raivis Karzons - T. 27875612 (Darba dienās no 9.00 - 16.00)

  Share
  Partneri: twitter
  Partneri: moodle
  Partneri: e-klase
  Partneri: visc
  Partneri: izm
  Partneri: lip
  Partneri: drošs-internets
  Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
  Partneri: radošuma-pils
  Partneri: dsd
  Partneri: junior-achievement
  Partneri: afs
  Partneri: atbalsts
  Partneri: prakse-lv
  Partneri: pumpurs