Par attālinātās mācīšanās nodrošināšanu no 23.03.2020. līdz 9.04.2020.

 

  1. Skola izveido elektronisko mācību plānu katrai klasei nākamajai nedēļai un to piektdien nosūta attiecīgās klases skolēniem, viņu vecākiem un klases audzinātājam (mācību priekšmetos, kuros ir mazs stundu skaits nedēļā, uzdevumi netiks sūtīti katru nedēļu, bet tikai vienu reizi kādā no nedēļām).

  2. Skolotāji skolēniem līdz katras nedēļas pirmdienai pulksten 10.00 e-klasē nosūta apgūstamo tēmu, teorētisko materiālu, ja tāds ir, konkrēti veicamos uzdevumus nedēļai, kā arī atgriezeniskās saites sniegšanas veidu un vērtēšanas nosacījumus, ja tādi ir.

  3. Skolēni pilda atsūtītos uzdevumus, jautājumus uzdodot skolotājiem e-klasē, atsevišķos gadījumos WhatsApp, katru darba dienu no 9.00 līdz 15.00, uz kuriem skolotājs atbild tajā pašā dienā.

  4. Skolēniem ir rekomendēts katru dienu mācīties 1 – 2 mācību priekšmetus, nosūtot skolotājiem atgriezenisko saiti nekavējoties pēc uzdevuma izpildes, bet ne vēlāk, kā līdz konkrētās nedēļas piektdienai pulksten 16.00.

  5. Ja klases audzinātājs konstatē, ka skolēns nepieslēdzas e-klasei un priekšmeta skolotājs noteiktajā laikā nesaņem atgriezenisko saiti no skolēna un, ja vecāki nav ziņojuši audzinātājam par nepieslēgšanās iemeslu, kavējumi tiek uzskatīti par neattaisnotiem.

  6. Darbam ar skolēniem, kuri nezināmu iemeslu dēļ nepieslēgsies e-klasei, tiks piesaistīts atbalsta personāls.

  7. Skolēniem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, materiāli tiks nodrošināti papīra formātā. Par to saņemšanas un nodošanas iespējām ar katra skolēna vecākiem ir notikusi individuāla vienošanās.

  8. Visa saziņa skolvadības sistēmā "e-klase".

  9. Izvērtējot procesa norisi pirmajā nedēļā, tajā var tikt veiktas izmaiņas, par ko skola iesaistītās puses informēs e-klasē. Aicinājums visiem vismaz reizi dienā pieslēgties e-klases pastam.

 


Kontaktpesonas informācijas tehnoloģiju jautājumos Artūrs Ausējs un Raivis Karzons - T. 27875612, 29416015 (Darba dienās no 9.00 - 16.00)

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs