2020. gada februāris- komercizglītība

14.februārī skolā norisinājās kārtējais SMU tirdziņš, un Valentīndienai par godu tirdziņa nosaukums bija “Mīlestības dienas tirdziņš.” Tirdziņā lielāko dalību ņēma pamatskolas SMU dalībnieki, kuriem padomus deva arī 12.klases mentori.

19.02. notika 4. nodarbība, BA Turība Uzņēmējdarbības skolas ietvaros. Šoreiz ciemojāmies Ventspils valsts ģimnāzijā. Piedalījās 10. b un 10.c komercklašu skolēni. Bija prieks satikties ar Talsu, Kuldīgas, Ventspils skolēniem.

Jauniešu atziņas no lekcijas „ Komandas veidošana un vadīšana”:

*šodienas darba tirgū strādā 5 paaudzes, kā sadarboties, *vadītājam prast deleģēt pienākumus, jo , kur vairāk kā 2 cilvēki, tur problēmas (lika aizdomāties par savu SMU dibināšanu 11. klasē),

* jo tu augstāk kāp, jo tu kļūsti vientuļāks.

Otrā lekcija „Veiksmes formula” piesaistīja ar atraktivitāti un saturu. Atziņas:

* L+V+B - Laime + Veselība + Bagātība,

* iepazina 6 principu vairogu – praktisks uzdevums par sevi,

*grupu darbā bija jānoskaidro viens veiksmīgs cilvēks pasaulē,  kas raksturo šo cilvēku.

Interesanta un izzinoša bija ekskursija uz SIA „Ventspils naftas terminālu”. Ekskursijas pirmo daļu vadīja darba drošības speciālists D. Garais. Braucām autobusā pa teritoriju un vērojām acīm neticamas lietas. Ekskursijas stāstījums ieinteresēja jauniešus, tika uzdoti jautājumi un saņemtas balviņas. Ekskursijas otro daļu vadīja Tehnoloģiskās maiņas vadītājs V. Driņģis. Iepazināmies ar biroja ēku, tehnoloģiju lomu uzņēmumā, augsto drošības līmeni. Jauniešus motivēja ar savu veiksmes stāstu šajā uzņēmumā un aicināja izmantot prakses iespējas.

21.02. skolotājām Andai un Solvitai bija iespēja apmeklēt biznesa pasaules organizēto pasākumu –konferenci Subject: Creativity, Liepājas Dzintarā, kur dažādu jomu profesionāļu dalījās pieredzē kā gūt iedrošinājumu dalībniekiem, kuri ir sava ceļa sākumā vai krustcelēs. Tika doti daudzi motivējoši padomi, stāsti par sapņu piepildīšanu.

Sekojam līdz un priecājamies par 11. A klases skolnieces Annas Elizabetes Ķēniņas dalību JAL organizācijas Līderu programmas 2. meistarklasē. Nodarbības notika 26. un 27. februārī Rīgā. Nodarbības vadīja Rīgas Koučinga Skolas treneri Vineta Saulīte un Pāvels Romašins, sesiju par komandas veidošanu un lēmumu pieņemšanu vadīja Vladimirs Kuzmins. Tet vadītājs Juris Gulbis iedvesmoja jauniešus , kā kļūt par līderiem, savukārt Vandas Daukstes vadībā jaunieši piedalījās mediju treniņā , apgūstot publiskās runas un prezentēšanas prasmes kameras priekšā .

Jaunieši prezentēja savus programmas laikā paveicamos līderības projektus, kā arī kopā ar Draugiem Grupas runasvīru Jāni Palkavnieku diskutēja par IKT prasmju nozīmi mūsdienu darba tirgū.

Annai ir savs mentors – uzņēmējs Voldemārs Kokorēvičs, bet par šo sadarbību Anna pastāstīs marta mēneša stāstā par komercdarbības aktualitātēm mūsu skolā.

Uz tikšanos jau pavasarī!

10.b._10.c_Venstpili.jpgAttēls_no_solvita_slisere.jpgAttēls_no_solvita_slisere_2.jpgAttēls_no_solvita_slisere_3.jpgAttēls_no_solvita_slisere_4.jpgIMG_20200214_105912.jpgIMG_20200214_105936.jpgIMG_20200214_110221.jpgIMG_20200214_110229.jpgIMG_20200214_110342.jpgIMG_20200214_110411.jpgIMG_20200214_110647.jpgIMG_20200214_122345.jpgIMG_20200214_122422.jpgIMG_20200221_114101.jpgIMG_20200221_151652.jpg

 

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs