Pašvērtējums „Kā es īstenoju vērtības CIEŅA, ATBILDĪBA, DROŠĪBA, SADARBĪBA un RADOŠUMS? ”


Katram no mums ir savas dzīves vērtības. Tādas ir arī mūsu skolai – CIEŅA, ATBILDĪBA, DROŠĪBA, SADARBĪBA un RADOŠUMS. Skolas vērtības parāda mums to, kā dzīvot un uzvesties šeit, parāda to, kas mums ir svarīgs, lai savā skolā mēs visi justos labi.

Svarīgi mums saprast, cik atbildīgi katrs no mums īsteno šīs vērtības, strādājot un mācoties šeit. Tādēļ, uzsākot otro semestri, 6. janvārī katrs skolēns veica pašvērtējumu „Kā es īstenoju vērtības CIEŅA, ATBILDĪBA, DROŠĪBA, SADARBĪBA UN RADOŠUMS?”. Skolas vērtības ir cieši saistītas arī ar mūsu skolas APU noteikumiem, tādējādi tā bija laba iespēja arī atkārtot mūsu skolas APU noteikumus. Izvērtējot sevi, katrs skolēns varēja atklāt, kādas ir viņa stiprās puses un kas vēl jādara, lai katrā no jomām varētu iegūt augstāko punktu skaitu. Pēc tam skolēni strādāja arī grupās un izvērtēja, kā viņi kā klase īsteno šīs vērtības un kam jāvelta lielāka uzmanība.

Apkopojot klašu iesniegtos rezultātus, secinājām, ka, pēc skolēnu domām, mūsu skolā ir droša vide mācībām, ka skolēni ir radoši un prot sadarboties. Taču cieņa vienam pret otru un atbildība par mācību darbu un savu rīcību ir tas, pie kā vēl jāstrādā.

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs