Projekta nedēļa

Projekta nedēļa no 3.02. – 7.02. pamatskolā norisinājās vienotas tēmas “Pacel profesiju pasauli vērtībās” ietvaros. Tās dalībnieki, 5., 6., 7. un 9. klašu skolēni, šogad pētīja savu vecāku profesijas, viņu darba pienākumus, prasmes, iemaņas un nepieciešamās rakstura iezīmes, kā arī tālākizglītības un potenciālo darbavietu iespējas skolas vērtību atspoguļojuma kontekstā. 

Pirmās Projekta dienas uzdevums bija vedināt skolēnus aizdomāties par darba patieso vērtību un nozīmi cilvēka dzīvē, t.i., kādi ir profesijas izvēles priekšnoteikumi un izvēles iespējamās neveiksmes, cik liela nozīme ikdienas darbā ir savstarpējam atbalstam kolektīvā.

Ēnojot un intervējot vecākus viņu darbavietās, tika pavadīta Projekta nedēļas otrā diena. Kad skolēni atgriezās pie saviem projekta vadītājiem, intervijās paustās atziņas un redzētais atklāja skolēniem jaunu skatījumu uz vecāku darba ikdienu. Savukārt papilduzdevums – atrast izglītības iestādes, kurās ir iespējams apgūt vecāku profesiju, un potenciālās darba vakances - paplašināja skolēnu redzesloku par iespējām.

Ceturtdien skolēni individuāli prezentēja savu veikumu un tika strādāts pie informatīvā materiāla apkopojuma.

Projekta nedēļā šogad esam centušies atklāt vienoto saikni skolēnu, vecāku un skolas vērtību starpā. To lieliski varēja redzēt noslēguma pasākumā Projekta darba grupu sasniegtā rezultāta demonstrējumos. Pārliecinājāmies, ka skolas vērtību - CIEŅA, ATBILDĪBA, RADOŠUMS un SADARBĪBA – atspoguļojums un izpratne vecāku darba ikdienā līdzinās un sasaucas ar skolas izvirzītajām atziņām.

 

IMG 4282

IMG 4272

IMG 4307

IMG 4323

 

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs