Vecāku diena

6.novembrī mūsu skolā norisinājās Vecāku diena, kuras laikā vecākiem bija iespēja individuāli tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem un atbalsta komandu, lai pārrunātu aktuālākos  jautājumus mācību procesā. Ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes atbalstu Vecāku dienas turpinājumā skolas Aktu zālē bija iespēja piedalīties izglītojošā lekcijā „Veiksmīgu attiecību veidošana vecāku bērnu starpā. „Vecāku shēmas” – biežāk pieļauto kļūdu analīze un padomi savstarpējo attiecību uzlabošanai”, kurā uzstājās Latvijas Universitātes pasniedzēja, karjeras konsultante, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas valdes priekšsēdētājas vietniece Dr. paed. Inta Lemešonoka, runājot par vecāku nozīmi bērnu nākotnes karjeras izvēlē un kā sekmēt skolēnu karjeras vadības prasmju attīstīšanu kompetenču pieejā. Vecāku dienas noslēgumā notika klašu vecāku sapulces.

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs