Uzņemšana 10. klasē

 

Gaidām Tevi Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas 10. klasē! Dokumentu iesniegšana skolas kancelejā katru darba dienu no plkst. 9.00 – 13.00

Piedāvājam lielu, bet vienotu skolas saimi, labu izglītību, daudzveidīgus ārpusstundu un ārpusskolas pasākumus, labiekārtotu vidi. Skolā var apgūt vācu, angļu, krievu, franču un spāņu valodu.

Programmas:

1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (obligātās svešvalodas - jāizvēlas divas: angļu/vācu/krievu valoda):

  • vispārizglītojošā virziena – pilns vidusskolas spektrs;
  • teātra virziena - pilns vidusskolas spektrs, drāma, teātra vēsture;
  • komerczinību virziena - pilns vidusskolas spektrs, komerczinības, iespēja iegūt starptautisku ekonomikas sertifikātu.

 

2. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (obligātās svešvalodas - jāizvēlas divas: angļu/vācu/krievu valoda; padziļināti matemātika, fizika, programmēšana).

 

Dokumentu iesniegšana skolas kancelejā katru darba dienu no plkst. 9.00 – 13.00

Iesniedzamie dokumenti: atestāts un sekmju izraksts, medicīnas karte (no skolas), pase vai pases kopija, personas lieta (ja ir).

Papildu informācija skolas mājaslapā www.5vsk.liepaja.edu.lv   vai pa telefonu 29462724 (V.More – vidusskolas mācību pārzine).

Uz tikšanos vidusskolā!

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs