Gada klase 2019


Maijs jau pusē, tāpēc klasēm jāizvērtē padarītais un jāsaņem balvas par padarīto. Šogad uz Gada klases pasākumu bija aicinātas visas klases, jo pirms apbalvošanas visi varēja noskatīties mūsu skolas teātra pulciņa iestudēto izrādi „Es savos zābakos”.

Aktīvāko klasi mūsu skolā nosaka starp 5.-6.klasēm, 7.-9.klasēm un izvēlas vienu klasi arī no vidusskolas. Šogad pamatskolas posmā visi skolotāji varēja izteikt savas domas un balsot par savu favorītu.

Tā 5.-6.klašu grupā skolotāji augstu novērtēja 5.C klasi (klases audzinātāja Arta Tukšeniece), bet par Gada klasi jau otro gadu kļuva 6.B klase (klases audzinātāja Daiga Sirmoviča).

Starp 7.-9.klasēm skolotāji atzinīgus vārdus teica par 7.A klasi, bet 8.C un 9.C klases saņēma atzinību par aktivitātēm 2018./2019.m.g. Par Gada klasi kļuva 7.E klase (klases audzinātāja Inta Tučina).

Vidusskolas posmā ar lielu pārsvaru Gada klases titulu ieguva 10.A klase (audzinātāja Simona Stalidzāne).

Paldies visiem par aktīvu darbošanos šajā mācību gadā!

Gada klase 13. maijs 2019 2

Gada klase 13. maijs 2019 3

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs