Par attālinātās mācīšanās nodrošināšanu

  • Skola izveido elektronisko mācību plānu katrai klasei nākamajai nedēļai un klases audzinātājs to līdz pirmdienai pulksten 8.30 nosūta skolēniem un vecākiem.
  • Skolēna dienasgrāmatā sadaļā “Uzdotais” līdz pirmdienai pulksten 8.30 priekšmeta skolotājs pievieno to, kas nepieciešams - darba lapas, uzdevumu veikšanas gaitu, teorētisko materiālu ne garāku par vienu A4 lapu, saites uz video ar teorijas skaidrojumu, saites uz tiešsaistes stundu un saites uz tiešsaistes konsultācijām.
  • Skolēni pilda atsūtītos uzdevumus, jautājumus uzdodot skolotājiem e-klasē, atsevišķos gadījumos WhatsApp, katru darba dienu no 9.00 līdz 15.00, uz kuriem skolotājs atbild tajā pašā dienā.
  • Skolēniem ir rekomendēts katru dienu mācīties 2 - 3 mācību priekšmetus, nosūtot skolotājiem atgriezenisko saiti nekavējoties pēc uzdevuma izpildes, bet ne vēlāk, kā līdz konkrētās nedēļas piektdienai pulksten 16.00.
  • Ja klases audzinātājs konstatē, ka skolēns nepieslēdzas e-klasei un priekšmeta skolotājs noteiktajā laikā nesaņem atgriezenisko saiti no skolēna un, ja vecāki nav ziņojuši audzinātājam par nepieslēgšanās iemeslu, kavējumi tiek uzskatīti par neattaisnotiem.
  • Darbam ar skolēniem, kuri nezināmu iemeslu dēļ nepieslēgsies e-klasei, tiks piesaistīts atbalsta personāls.
  • Skolēniem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, materiāli tiks nodrošināti papīra formātā. Par to saņemšanas un nodošanas iespējām ar katra skolēna vecākiem vienojās klases audzinātājs individuāli.
  • Visa saziņa skolvadības sistēmā "e-klase".
  • Izvērtējot procesa norisi, tajā var tikt veiktas izmaiņas, par ko skola iesaistītās puses informēs e-klasē. Aicinājums visiem vismaz reizi dienā pieslēgties e-klases pastam.
  • Visiem 3.; 7. – 12.klašu skolēniem ir pieslēgts uzdevumi.lv PROF pakalpojums.

Kontaktpesonas informācijas tehnoloģiju jautājumos Artūrs Ausējs, Roberts Mikuts, Raivis Karzons - T. 27875612 (Darba dienās no 9.00 - 16.00)

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs