Absolventi

Izlaidums

Gads

Skolēnu skaits

Audzinātāji

1.

1957.g.

39

L. Bērziņa un J. Mencis

2.

1958.g.

29

P. Stepiņš

3.

1959.g.

32

R. Akermanis

4.

1960.g.

37

0. Kržanoviča, V. Grabarova

5.

1961.g. 11.a

39

 B. Pempere, S. Auce

6.

1962.g.

43

L. Bērziņa, 0. Pikša

7.

1963.g.

30

I. Ozols

8.

1964.g._11964.g._2

20

J. Kuzmina

9.

1965.g.

22

K. Arāja

10.

1966.g. 10.a1966.g. 10.b1966.g. 11.kl

54

S. Segliņa, O. Kržanoviča, E. Zelenka

11.

1968.g.

40

J. Gailis, J. Kuzmina

12.

1969.g.

33

R. Akermanis

13.

1970.g.

26

S. Segliņa

14.

1971.g.

27

S. Deklaua

15.

1972.g.

27

R. Akermanis

16.

1973.g.

50

0. Kržanoviča, A. Skara

17.

1974.g.

47

K. Arāja, I. Ozola

18.

1975.g. 11.a1975.g. 11.b

48

E. Zelenka, M. Kaminska

19.

1976.g. 1.1976.g. 2

68

J. Kuzmina, R. Akermanis

20.

1977.g.

57

A. Ādama, O. Pikša

21.

1978.g. 11.b1978.g.

63

I. Juodka, M. Vanaga

22.

1979.g.

48

O. Kržanoviča, A. Tkačenko

23.

1980.g.

57

Ā. Ādama, A. Bilkena

24.

1981.g.

45

V. Krieva, U. Bluķis

25.

1982g.

48

R. Akermanis, O. Goško

26.

1983.g.

52

A. Skara, Ā. Ādama

27.

1984.g.

43

O. Goško, L. Komarova

28.

1985.g.

49

I. Alkšbirze, A. Vrubļevska

29.

1986.g.

56

G. Ventaskrasta, I. Juodka

30.

1987.g.

42

R. Akermanis, V. Ķemers

31.

1988.g.

47

R. Akermanis, A. Vrubļevska

32.

1989.g. 11989.g. 2

39

S. Grospiņa, I. Alkšbirze

33.

1990.g. 12.a1990.g. 12.b

35

U. Bluķis, Z. Komarova

34.

1991.g_11991.g_2

40

I. Ozola, V. Komarovs..

35.

1992.g. 12.a1992.g. 12.b

44

D. Sirmoviča, Ā. Ādama

36.

1993.g.

36

L Semjonova,  J. Birzniece

37.

1994.g.

34

I. Alkšbirze

38.

1995.g.

34

G. Ventaskrasta

39.

1996.g.

51

A. Kūla, M. Pāvelsone

40.

1997.g. 12.a1997.g. 12.b

49

J. Birzniece, M. Runde

41.

1998.g. 12.a1998.g. 12.b

67

I. Juodka, I. Seržante, Z. Komarova

42.

1999.g. 12.c

88

I. Alkšbirze, I. Pirktiņa, D. Jaunzeme

43.

2000.g. 12.a2000.g. 12.b2000.g. 12.c

93

Ā. Ādama, V. More, M. Runde

44.

2001.g. 12.b2001.g. 12.c

81

N. Gūža, J. Birzniece, I. Feldmane

45.

2002.g. 12.a2002.g. 12.c

99

L. Semjonova, V. Ozoliņa, D. Smāģe

46.

2003.g. 12.a2003.g. 12.b2003.g. 12.c,  2003.g. 12.d

99

Ā. Ādama. V. More, M. Runde, D. Zilnovska

47.

2004.g. 12.b2004.g. 12.c

85

I. Feldmane, Z. Alpa, M. Šķilvalte

48.

2005.g. 12.a2005.g. 12.b2005.g 12.c2005.g. 12.d2005.g. 12.e

138

N. Zīverts, L. Semjonova, D. Smāģe, J. Birzniece, A. Mičule

49.

2006.g. 12a2006.g. 12.b2006.g. 12.c2006.g. 12.d

106

J.Sproģe, V. More, M. Runde, D. Zilnovska

50.

2007.g. 12a2007.g. 12.b2007.g. 12.c2007.g. 12.d2007.g. 12.e

136

M. Šķilvalte, I. Feldmane, D. Jaunzeme, Z. Alpa, I. Juodka

51.

2008.g. 12a2008.g. 12b2008.g. 12.c2008.g. 12d2008.g. 12e 

144

D. Smāģe, L. Semjonova, J. Birzniece,

52.

2009.g. 12a2009.g. 12b2009.g. 12.c2009.g. 12d

111

V. More, M. Jēkabsone, M. Runde; D. Zilnovska

53.

2010.g.12a2010.g. 12b2010.g. 12.c

 

98

I. Feldmane,
D. Jaunzeme,
Z. Alpa

54.

2011.g.12a2011.g. 12b2011.g. 12.c2011.g.12.d

103

L. Semjonova,
S. Stocka,
S. Smāģe,
R. Ķemere

55.

2012.g. 12.a, 2012.g. 12.b 2012.g.12c2012.g. 12d

107

J. Birzniece
M. Šķilvalte
S. Stalidzāne,
I. Juodka

56.

2013.g. 12.a, 2013.g. 12.b, 2013. g. 12.c

73

E. Triščenko
I. Feldmane
D. Jaunzeme

57.

2014.g. 12.a2014.g. 12.b, 2014.g. 12.c

 80

Santa Stocka
Ludmila Semjonova
Dace Smāģe

58.

2015.g. 12.a2015.g. 12.b, 2015.g. 12.c

 69

Marina Šķilvalte, Simona Stalidzāne

59.

2016.g. 12.a, 2016.g. 12.b

 46

Laura Lauberga - Nikolova, Agnis Timermanis

60.

2017.g. 12.a2017.g. 12.b

46

Santa Stocka, Ludmila Semjonova

61.

2018.g. 12.a2018.g. 12.b

  49
  Simona Stalidzāne, Anda Gineite

62.

2019.g. 12.a, 2019.g. 12.b

  45   Zanda Krūmiņa, Anda Gineite

63.

2020.g. 12.a2020.g. 12.b

  49   Ginta Latiša, Zanda Alpa

Stipendiāti

 

 

 

 

 

 

Valdis Līkosts

2004

Zvejnieku ģimene

Edgars Poļanskis

2004

Zvejnieku ģimene

Liene Linde

2006

Saginavas Latviešu kluba

Madara Leja

2006

PURE food

Zanda Zamberga

2007

Emīla Gaiļa stipendija

-Alfrēda un Sarmītes S.Gravu

Valdis Priedols

2009

Aleksandra un Austras Circeņu piemiņas

Agnese Neilande

2009

Alfrēda un Sarmītes S.Gravu

Artūrs Lundbergs

2010

-Korporācijas Fraternitas Lataviensis, Alfreda un Almas Apses piemiņas;

-Alfrēda un Sarmītes S.Gravu

Krista Matroze

2010

Pētera Pēteŗsona un Aivara Ivara Jura Sinkas 50 gadu jubilejas

Elīna Lieljukse

2011

Alfrēda un Sarmītes S.Gravu

Krista Baltaiskalna

2011

Alfrēda un Sarmītes S.Gravu

Arta Šokolaite

2012

-Vītolu fonda

-Alfrēda un Sarmītes S.Gravu

Sintija Dīka

2011

Briseles Latviešu

Anete Sivačova

2012

Aivara Sluča

Andris Šnipkis

2012

-Jura Vītola R. Piemiņas

-Aivara Andersona ģimenes

Edijs Lundbergs

2012

Alfrēda un Sarmītes S.Gravu

Liene Šokolaite

2013

Aivara Sluča

Sabīne Oskirko

2013

Vairas Vīķes - Freibergas Korp! Spīdola, Kanādas un ASV devums

Asnāte Laškova

2013

"Pure Chocolate"

Baiba Linde

2013

Viļņa Viktora Šveics

Annija Ķepale

2014

-PBLA stipendija

-Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendija

Katrīna Ansonska

2014

Alfrēda un Sarmītes S.Gravu

Karlīna Liepiņa

2015

Viļa un Carolinas Vītolu

Renāte Feldmane

2015

Aivara Sluča

Asjas un Berndta Everts

Edijs Matīss

2015

Latviešu fonda -  Kārļa Irbīša piemiņas

Anna Dunkere

2015

Alfrēda un Sarmītes S.Gravu

Elvīra Liepiņa

2016

Emmas A.Kampes

Edgara Poļanska stipendija

Ieva Liekmane

2017

Asjas un Berndta Everts piemiņas

 

 

 

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs