2014./2015. mācību gads

 

Skolēni kopā: 1127 skolēni
1. - 4. kl. 467 (no tiem 1. klasē - 114 skolēni)
5. - 9. kl. 486
10. - 12. kl. 174  (no tiem 10. klasē - 51 skolēni)

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma: 953 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma: 42 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma: 132 skolēni.

Klašu komplekti kopā: 43 klases

1. - 4. kl. 17 ( no tiem 1. kl. - 4 komplekti )
5. - 9. kl. 19
10. - 12.kl. 7 ( no tiem 10.kl. - 2 komplekti )

Skolotāji kopā: 101 pedagogi ( no tiem maģistri - 39 skolotāji )

 

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs