2013./2014. mācību gads

  • Drukāt

 

Skolēni kopā: 1170 skolēni
1. - 4. kl. 481 ( no tiem 1. klasē - 128 skolēni )
5. - 9. kl. 477
10. - 12. kl. 212 ( no tiem 10. klasē - 82 skolēni )

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma: 958 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma: 68 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma: 144 skolēni.

Klašu komplekti kopā: 43 klases

1. - 4. kl. 17 ( no tiem 1. kl. - 4 komplekti )
5. - 9. kl. 18
10. - 12.kl. 8 ( no tiem 10.kl. - 2 komplekti )

Skolotāji kopā: 101 pedagogi ( no tiem maģistri - 40 skolotāji )

2

3