2011./2012. mācību gads

  • Drukāt

 

Skolēni kopā: 1202 skolēni
1. - 4. kl. 479 ( no tiem 1. klasē - 115 skolēni )
5. - 9. kl. 453
10. - 12. kl.  ( no tiem 10. klasē - 82 skolēni )

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma: 932 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma: 87 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma: 183 skolēni

Klašu komplekti kopā: 42 klases

1. - 4. kl. 16 ( no tiem 1. kl. - 4 komplekti )
5. - 9. kl. 16
10. - 12.kl. 10 ( no tiem 10.kl - 3 komplekti )

Skolotāji kopā: 96 skolotāji ( no tiem maģistri - 38 skolotāji )