2018./2019. mācību gads

  • Drukāt

 

Skolēni kopā: 1152 skolēni

1. - 4. kl. 450 ( no tiem 1. klasē - 118 skolēni )
5. - 9. kl. 521
10. - 12. kl. 181 ( no tiem 10. klasē - 83 skolēni )

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma: 971 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma: 50 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma: 131 skolēni.

Klašu komplekti kopā: 43 klases

1. - 4. kl. 16 ( no tiem 1. kl. - 4 komplekti )
5. - 9. kl. 20
10. - 12.kl. 7 ( no tiem 10.kl. - 3 komplekti )

Skolotāji kopā: 98 pedagogi ( no tiem maģistri - 33 skolotāji )

Vidējais skolēnu skaits uz vienu pedagogu ir 12,3 skolēni.