2012./2013. mācību gads

  • Drukāt

 

Skolēni kopā: 1177 skolēni
1. - 4. kl. 491 ( no tiem 1. klasē - 142 skolēni )
5. - 9. kl. 445
10. - 12. kl. 241 ( no tiem 10. klasē - 82 skolēni )

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma: 936 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma: 79 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma: 162 skolēni

Klašu komplekti kopā: 43 klases

1. - 4. kl. 17 ( no tiem 1. kl. - 5 komplekti )
5. - 9. kl. 17
10. - 12.kl. ( no tiem 10.kl. - 3 komplekti )

Skolotāji kopā: 97 pedagogi ( no tiem maģistri - 39 skolotāji )

Amatpersonu atalgojums