2010./2011. mācību gads

 

Skolēni kopā: 1228 skolēni ( 678 meitenes, 550 zēni )
1. - 4. kl. 471 ( no tiem 1. klasē - 127 skolēni )
5. - 9. kl. 463
10. - 12. kl. 294( no tiem 10. klasē - 80 skolēni )

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma: 934 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma: 80 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma: 214 skolēni

Klašu komplekti kopā: 43 klases

1. - 4. kl. 16 ( no tiem 1. kl. - 4 komplekti )
5. - 9. kl. 16
10. - 12.kl. 11 ( no tiem 10.kl - 3 komplekti )

Skolotāji kopā: 97 skolotāji ( no tiem maģistri - 37 skolotāji )

Amatpersonu atalgojums

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs