2008./2009.mācību gads

 

Skolēni kopā: 1323 skolēni ( 720 meitenes, 603 zēni )
1. - 4. kl.      428 ( no tiem 1. klasē - 110 skolēni )
5. - 9. kl.      575
10. - 12. kl.  320( no tiem 10. klasē - 107 skolēni )

Vispārizglītojošā virziena programma:  128
Profesionāli orientētā virziena programma:      79
Matemātikas. dabaszinību un tehnikas virziena programma:       113

Klašu komplekti kopā: 50 klases

1. - 4. kl.     16 ( no tiem 1. kl. - 4 komplekti )
5. - 9. kl.     22
10. - 12.kl.  12 ( no tiem 10.kl - 4 komplekti )

Skolotāji kopā: 103 skolotāji ( no tiem maģistri - 36 skolotāji )

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs