2007./2008.mācību gads

 

Skolēni kopā: 1438 skolēni ( 795 meitenes, 643 zēni )
1. - 4. kl.      426 ( no tiem 1. klasē - 116 skolēni )
5. - 9. kl.      649
10. - 12. kl.  363( no tiem 10. klasē - 102 skolēni )

Vispārizglītojošā virziena programma:  133
Profesionāli orientētā virziena programma:      108
Matemātikas. dabaszinību un tehnikas virziena programma:       122

Skolēni no ārzemēm: Vācija  - 1 skolēni.
Skolēnu skaits no citām pašvaldībām: 167

Klašu komplekti kopā: 54 klases

1. - 4. kl.     16 ( no tiem 1. kl. - 4 komplekti )
5. - 9. kl.     25
10. - 12.kl.  13 ( no tiem 10.kl - 4 komplekti )

Skolotāji kopā: 102 skolotāji ( no tiem maģistri - 36 skolotāji )

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs