2006./2007.mācību gads

  • Drukāt

 

Skolēni kopā: 1554 skolēni ( 849 meitenes, 705 zēni )
1. - 4. kl.      410 ( no tiem 1. klasē - 113 skolēni )
5. - 9. kl.      740
10. - 12. kl.  404( no tiem 10. klasē - 115 skolēni )

Vispārizglītojošā programma:  129
Komerczinību programma:      137
Matemātikas programma:       138

Skolēni no ārzemēm: Vācija  - 2 skolēni.
Skolēnu skaits no citām pašvaldībām:171

Klašu komplekti kopā: 58 klases

1. - 4. kl.     16 ( no tiem 1. kl. - 4 komplekti )
5. - 9. kl.     28
10. - 12.kl.  14 ( no tiem 10.kl - 4 komplekti )

Skolotāji kopā: 108 skolotāji ( no tiem maģistri - 35 skolotāji )