2004./2005.mācību gads

  • Drukāt

 

Skolēni kopā: 1747 skolēni

1. - 4.klasēs: 484 skolēni (no tiem 1.klasē - 109 skolēni)
5. - 9.klasēs: 873 skolēni

10. - 12.klasēs: 388 skolēni (no tiem 10.klasē - 141 skolēni)


Vispārizglītojošā programma: 168 skolēni
Komerczinību programma: 111 skolēni
Matemātikas programma: 109 skolēni

Skolēni no ārzemēm: Taizeme 1 skolēns, Vācija 1 skolēns
Skolēnu skaits no citām pašvaldībām: 197 skolēni


Klašu komplekti kopā: 63 klases

1. - 4.klase: 18 komplekti (no tiem 1.klases - 4 komplekti)
5. - 9.klase: 31 komplekts 
10. - 12.klase: 14 komplekti (no tiem 10.klases - 5 komplekti)

Skolotāji kopā: 116 skolotāji (no tiem maģistri - 34 skolotāji, doktori - 1 skolotājs)

Skola un visas 5 izglītības programmas akreditētas līdz 2008.gada 19.martam.