2017./2018. mācību gads

 

 

Skolēni kopā: 1126 skolēni
1. - 4. kl. 444 (no tiem 1. klasē - 115 skolēni)
5. - 9. kl. 524
10. - 12. kl. 158 (no tiem 10. klasē - 56 skolēni)

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma: 968 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma: 41 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma: 117 skolēni.

Klašu komplekti kopā: 42 klases

1. - 4. kl. 16 (no tiem 1. kl. - 4 komplekti)
5. - 9. kl. 20
10. - 12.kl. 6 (no tiem 10.kl. - 2 komplekti)

Skolotāji kopā: 98 pedagogi (no tiem maģistri - 33 skolotāji)

2

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs