2015./2016. mācību gads

 

Skolēni kopā: 1137 skolēni

1. - 4. kl. 485 (no tiem 1. klasē - 117 skolēni)
5. - 9. kl. 493
10. - 12. kl. 159 (no tiem 10. klasē - 60 skolēni)

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma: 978 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma: 44 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma: 115 skolēni.

Klašu komplekti kopā: 42 klases

1. - 4. kl. 17 (no tiem 1. kl. - 4 komplekti)
5. - 9. kl. 19
10. - 12.kl. 6 (no tiem 10.kl. - 2 komplekti)

Skolotāji kopā: 101 pedagogi (no tiem maģistri - 44 skolotāji, doktore - 1)

 

 

 

 

 

1

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs