2019./2020. mācību gads

  • Drukāt

Skolēni kopā: 1172 skolēni
1. - 4. kl. 443 ( no tiem 1. klasē - 114 skolēni)
5. - 9. kl. 523
10. - 12. kl. 206 ( no tiem 10. klasē - 75 skolēni)

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma: 966 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma: 40 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma: 166 skolēni.

Klašu komplekti kopā: 44 klases

1. - 4. kl. 16 ( no tiem 1. kl. - 4 komplekti )
5. - 9. kl. 20
10. - 12.kl. 8 ( no tiem 10.kl. - 3 komplekti )

Skolotāji kopā: 103 pedagogi ( no tiem maģistri - 42 skolotāji)