2018./2019. mācību gads

 

Skolēni kopā: 1152 skolēni

1. - 4. kl. 450 ( no tiem 1. klasē - 118 skolēni )
5. - 9. kl. 521
10. - 12. kl. 181 ( no tiem 10. klasē - 83 skolēni )

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma: 971 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma: 50 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma: 131 skolēni.

Klašu komplekti kopā: 43 klases

1. - 4. kl. 16 ( no tiem 1. kl. - 4 komplekti )
5. - 9. kl. 20
10. - 12.kl. 7 ( no tiem 10.kl. - 3 komplekti )

Skolotāji kopā: 98 pedagogi ( no tiem maģistri - 33 skolotāji )

Vidējais skolēnu skaits uz vienu pedagogu ir 12,3 skolēni. 

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs