Skolotāji 2019./2020. mācību gads

1

AIGA AIZKALNE

karjeras konsultante

 

2

ZANDA ALPA

ķīmija

Mg. chem.

3

DAGNIJA ALPE-LŪKA

skolotāja logopēde

Mg. paed.

4

LAURA ANDERSONE

bibliotekāre

 

5

JŪLIJA ANDIŅA

vācu valoda

 

6

SANITA ARĀJA

vācu valoda

 

7

KARINA ATĀLA

matemātika

 

8

JOLANTA ATMATA

franču valoda

Mg. sc. educ.

9

ARTŪRS AUSĒJS

informātika, datorika

Mg. sc. comp.

10

SANDRA BALODE

angļu  valoda

 

11

SVETLANA BIKTIMIROVA

angļu  valoda

 

12

JUTA BIRZNIECE

ģeogrāfija un ekonomika

Mg. paed.

13

LIĀNA BORE

sociālai pedagogs

 

14

VERONIKA BUDRECKA

sākumskola

Mg. paed.

15

INETA BUMBIERE

mūzika

Mg. paed.

16

AGITA ČAKŠA

mūzika

 

17

KITIJA ČAKŠA

latviešu valoda un literatūra

 

18

INTA ČUKURE

pagarinātā dienas grupa

Mg. paed.

19

GUNTA DANELA

mūzika

 

20

ILZE DAŅILOVSKA

tautiskās dejas

 

21

AGITA DREIMANE

sākumskola

 

22

DOBELE DIĀNA

angļu valoda

 

23

ANCE ELSTIŅA

sākumskola

Mg. paed.

24

LINDA ENIŅA

vācu valoda

Mg. paed.

25

INETA FELDMANE,

vācu valoda

 

26

ANDA GINEITE

sociālās zinības un ekonomika

Mg. paed.

27

INA GROSBAHA

psihologs

 

28

AIJA GRULLE

sākumskola

 

29

DACE JAUNZEME

angļu  valoda

 

30

AGNESE JĒKABSONE

sociālā pedagoģe

Mg. paed.

31

RENĀRS JUZUPS

koncertmeistars

Mg. muz.

32

GINTA KAIRE

sports

Mg. paed.

33

ILZE KARĒLE

angļu un krievu  valoda

 

34

RAIVIS KARZONS

informātika, datorika

Mg. sc. comp.

35

LELDE KAUPUŽA

drāma

Mg. art.

36

GUNITA KĪLE-SISENE

vācu valoda

 

37

INTA KLEINBERGA

sākumskola

 

38

INĀRA KNITNERE

sākumskola

 

39

NORMUNDS KNITNERS

fizika

 

40

INTA KORŅĒJEVA

direktore, matemātika

Mg. sc.educ.

41

INESE KRASTA

bioloģija

Mg. biol.

42

ĒRIKA KRASTIŅA

sākumskola

 

43

ARTA KRŪMA

direktores vietniece izglītības jomā

Mg. sc.educ.

44

VAIRA KRŪMIŅA

sākumskola

 

45

ZANDA KRŪMIŅA

latviešu valoda un literatūra

 

46

DACE KRŪZE

sākumskola

Mg. paed.

47

GINTA LATIŠA

angļu  valoda

Mg. paed.

48

LAURA LAUBERGA-NIKOLOVA

vēsture

 

49

INETA LEIGUDA

latviešu valoda un literatūra

 

50

LAILA LEJNIECE

matemātika

 

51

NATĀLIJA MAJAKOVA

krievu  valoda

 

52

MAĻKOVA OLGA

matemātika

 

53

ILGA MATVEJEVA

izglītības psiholoģe

Mg. psych.

54

INETA MELNOZOLA

vācu valoda

 

55

JANA MĪTINA

sākumskola

 

56

INGA MOLDOVANA

vācu valoda

 

57

ANTRA MORE

direktores vietniece izglītības jomā

Mg. sc.educ.

58

VALDA MORE

direktores vietniece izglītības jomā, latviešu valoda

Mg. paed.

59

GUNDEGA MUIŽNIECE

vācu valoda

 

60

KRISTĪNE NOVADE

latviešu valoda un literatūra, karjeras konsultante

 

61

DACE OZOLIŅA

sākumskola

 Mg. paed.

62

SANITA PĀRPUCE

 

 

63

BAIBA PASTORE

pagarinātā dienas grupa

Mg. paed.

64

SANITA PERŠEVICA

direktores vietniece izglītības jomā, vācu valoda

 

65

GUNTRA PLŪCE

sākumskola

Mg. paed.

66

VALENTĪNA POCJUTE

sports

 

67

ROLANDS POCJUTIS

sports

 

68

ILZE POŅEMECKA

sākumskola

 

69

NELLIJA PRIEDE

mājturība un tehnoloģijas

Mg. paed.

70

VALDIS PRIEDOLS

fizika

Mg. sc. educ.

71

ANDREJS PUTNIŅŠ

angļu  valoda

Mg. paed.

72

KRISTĪNA RAČINSKA

angļu  valoda

 

73

RUTA RENCE

sākumskola

 

74

DAIGA SALDENIECE

latviešu valoda un literatūra

 

75

LUDMILA SEMJONOVA

krievu  valoda

Mg. paed.

76

DAIGA SIRMOVIČA

matemātika

 

77

DACE SMĀĢE

angļu  valoda

 

78

ILZE SPROĢE

vēsture

 

79

INA SPROĢE

mājturība un tehnoloģijas

 

80

HELITA STĀLBERGA

bioloģija un dabaszinības

Mg. sc.env.

81

SIMONA STALIDZĀNE

latviešu valoda un literatūra

Mg. philol.

82

SANTA STOCKA

vācu valoda

 

83

INA STOLA

ģeogrāfija

Mg. paed.

84

DANUTE SUNGAILA

vācu valoda

 

85

SANITA ŠĶUBURA

latviešu valoda un literatūra

 

86

SOLVITA FRIŠFELDE

matemātika, informātika

Mg. edu. sc.

87

INETA ŠNEPE

matemātika

Mg. paed.

88

SANDA ŠPUDE

vācu valoda

 

89

KRISTĪNE ŠULMANE

vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas 

 

90

ZITA TAPIŅA

sākumskola

Mg. paed.

91

LIANA TARASENKO

vācu un krievu valoda

Mg. paed.

92

AGNIS TIMERMANIS

vēsture un sociālās zinības

 

93

BIRUTA TJURINA

sports

 

94

ANTRA TOMAŠA

mājturība un tehnoloģijas

 

95

ELĪNA TRIŠČENKO

angļu valoda

Mg. paed.

96

INTA TUČINA

matemātika

 

97

ARTA TUKŠENIECE

vēsture un sociālās zinības

Mg. philol.

98

ANDRA VILCĀNE

sākumskola

Mg. paed.

99

EGIJA VOLKOVA

sociālā pedagoģe

 

100

GUNA ZARA

ģeogrāfija

 

101

GITA ZEMARĀJA

latviešu valoda un literatūra

Mg. philol.

102

NORMUNDS ZĪVERTS

matemātika

 

103

GITA ZOMMERE

vācu valoda

 

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs