Skolotāji 2022./2023. mācību gads

1

Alla Avlasa

 krievu val.

54

Malakauska Sandra

 matem., pagar.dienas gr.

2

Alpa Zanda

 ķīmija

55

Malakauskas Vaclavs

 sports

3

Alpe-Lūka Dagnija

 logopēds

56

Matvejeva Ilga

 psihologs

4

Arāja Sanita

 vācu val.

57

Mauliņa Laura

 latviešu val.

5

Atāla Karīna

 matemātika

58

Melnozola Ineta

 vācu val.

6

Atmata Jolanta

 franču val.

59

Moldovana Inga

 vācu val.

7

Ausējs Artūrs

 programmēšana

60

More Antra

 direkt.vietn.izglīt.jomā

8

Balode Sandra

 spāņu val.

61

Muižniece Gundega

 vācu val.

9

Biktimirova Svetlana

 angļu val.

62

Nikolovs Jordans

 vācu val.

10

Birzniece Juta

 ekonomika,ģeogrāfija

63

Novade Kristīne

 direkt.vietn.izglīt.jomā

11

Bore Liāna

 sociālais pedagogs

64

Ozoliņa Dace

 sākumskola

12

Brūdere Ildze

 dabaszinības

65

Pārpuce Sanita

 matemātika

13

Budrecka Veronika

 sākumskola

66

Pāvila Sanita

 datorika

14

Bugaja Diāna

 matemātika

67

Perševica Sanita

 direkt.vietn.izglīt.jomā

15

Bumbiere Ineta

 koris, Skolēnu padome

68

Pocjute Valentīna

 sports

16

Čakša Agita

 mūzika

69

Poņemecka Ilze

 sākumskola

17

Čakša Kitija

 latviešu val.

70

Priedols Valdis

 fizika

18

Danela Gunta

 mūzika

71

Putniņš Andrejs

 angļu val.

19

Daņilovska Ilze

 tautiskās dejas

72

Račinska Kristīna

 angļu val.

20

Dobele Diāna

 angļu val.

73

Saldeniece Daiga

 latviešu val.

21

Dreimane Agita

 sākumskola

74

Saldeniece Ance

 bibliotekārs

22

Dreimane Zanda

 latviešu val.

75

Semjonova Ludmila

 krievu val.

23

Elstiņa Ance

 dabaszinības

76

Sirmoviča Daiga

 matemātika

24

Eniņa Linda

 vācu val.

77

Sproģe Ilze

 vēsture

25

Ēķupe Vendija

 matemātika

78

Sproģe Ina

 dizains un tehnoloģijas

26

Feldmane Ineta

 vācu val.

79

Stalidzāne Simona

 latviešu val.

27

Freimane Laura

 skolotāja palīgs

80

Stālberga Helita

 bioloģija

28

Frišfelde Solvita

 datorika

81

Stankēviča Irīna

 latviešu val.

29

Grosbaha Ina

 psihologs

82

Stocka Santa

 vācu val.

30

Grīne Jana

 karjeras konsultants

83

Stola Ina

 ģeogrāfija, ķīmija

31

Helmūte Aija

 angļu val.

84

Strakša Arta

 teātra māksla

32

Hūna Madara

 latviešu val.

85

Strīķe Kristīne

 latviešu val.

33

Jansone-Arbidāne Marika

 sākumskola

86

Sungaila Danute 

 vācu val.

34

Jēkabsone Agnese

 sociālais pedagogs

87

Šereiko Paula

 latviešu val.

35

Juzups Renārs

 koris 

88

Šilgale Elīna

 logopēds

36

Kaire Ginta

 sports

89

Šķubura Sanita

 bibliotekārs

37

Karzons Raivis

 datorika

90

Šnepe Ineta

 matemātika

38

Kīle-Sisene Gunita

 vācu val.

91

Špude Sanda

 vācu val.

39

Kleinberga Inta

 sākumskola

92

Šulmane Kristīne

 dizains un tehnoloģijas

40

Knitnere Ināra

 sākumskola

93

Tapiņa Zita

 sākumskola

41

Knitners Normunds

 fizika

94

Tarasenko Liāna

 vācu val.

42

Korņējeva Inta

 direktore

95

Timermanis Agnis

 sociālās zinības, vēture

43

Krasta Inese

 bioloģija

96

Tjurina Biruta

 sports

44

Krastiņa Ērika

 sākumskola

97

Tomaša Antra

 dizains un tehnoloģijas

45

Krūma Arta

 direkt.vietn.izglīt.jomā

98

Todosijčuka Linda

 sākumskola

46

Krūmiņa Vaira

 sākumskola

99

Triščenko Elīna

 angļu val.

47

Krūze Dace

 sākumskola

100

Tučina Inta

 matemātika

48

Latiša Ginta

 angļu val.

101

Tukšeniece Arta

 sociālās zinības, vēture

49

Lauberga-Nikolova Laura

 direkt.vietn.izglīt.jomā

102

Vilcāne Andra

 sākumskola

50

Leiguda Ineta

 latviešu val.

103

Vītoliņa Laura

 skolotāja palīgs

51

Lejniece Laila

 matemātika

104

Zara Gunta

 sociālās zinības, ģeografija

52

Lībeka Gundega

 latviešu val.

105

Zemarāja Gita

 latviešu val.

53

Maļkova Olga

 matemātika

106

Zommere Gita

 vācu val.

1 Alla Avlasa  krievu val.  54 Malakauska Sandra   matem., pagar.dienas gr. 
2 Alpa Zanda  ķīmija  55 Malakauskas Vaclavs  sports 
3 Alpe-Lūka Dagnija  logopēds  56 Matvejeva Ilga  psihologs 
4 Arāja Sanita  vācu val.  57 Mauliņa Laura  latviešu val. 
5 Atāla Karīna  matemātika  58 Melnozola Ineta  vācu val. 
6 Atmata Jolanta  franču val.  59 Moldovana Inga  vācu val. 
7 Ausējs Artūrs  programmēšana  60 More Antra  direkt.vietn.izglīt.jomā 
8 Balode Sandra  spāņu val.  61 Muižniece Gundega  vācu val. 
9 Biktimirova Svetlana  angļu val.  62 Nikolovs Jordans  vācu val. 
10 Birzniece Juta  ekonomika,ģeogrāfija  63 Novade Kristīne  direkt.vietn.izglīt.jomā 
11 Bore Liāna  sociālais pedagogs  64 Ozoliņa Dace  sākumskola 
12 Brūdere Ildze  dabaszinības  65 Pārpuce Sanita  matemātika 
13 Budrecka Veronika  sākumskola  66 Pāvila Sanita  datorika 
14 Bugaja Diāna  matemātika  67 Perševica Sanita  direkt.vietn.izglīt.jomā 
15 Bumbiere Ineta  koris, Skolēnu padome  68 Pocjute Valentīna  sports 
16 Čakša Agita  mūzika  69 Poņemecka Ilze  sākumskola 
17 Čakša Kitija   latviešu val.  70 Priedols Valdis  fizika 
18 Danela Gunta  mūzika  71 Putniņš Andrejs  angļu val. 
19 Daņilovska Ilze  tautiskās dejas  72 Račinska Kristīna  angļu val. 
20 Dobele Diāna  angļu val.  73 Saldeniece Daiga  latviešu val. 
21 Dreimane Agita  sākumskola  74 Saldeniece Ance  bibliotekārs 
22 Dreimane Zanda  latviešu val.  75 Semjonova Ludmila  krievu val. 
23 Elstiņa Ance  dabaszinības  76 Sirmoviča Daiga  matemātika 
24 Eniņa Linda  vācu val.  77 Sproģe Ilze  vēsture 
25 Ēķupe Vendija   matemātika  78 Sproģe Ina  dizains un tehnoloģijas 
26 Feldmane Ineta  vācu val.  79 Stalidzāne Simona  latviešu val. 
27 Freimane Laura  skolotāja palīgs  80 Stālberga Helita  bioloģija 
28 Frišfelde Solvita  datorika  81 Stankēviča Irīna  latviešu val. 
29 Grosbaha Ina  psihologs  82 Stocka Santa  vācu val. 
30 Grīne Jana  karjeras konsultants  83 Stola Ina  ģeogrāfija, ķīmija 
31 Helmūte Aija  angļu val.  84 Strakša Arta  teātra māksla 
32 Hūna Madara   latviešu val.  85 Strīķe Kristīne  latviešu val. 
33 Jansone-Arbidāne Marika  sākumskola  86 Sungaila Danute    vācu val. 
34 Jēkabsone Agnese  sociālais pedagogs  87 Šereiko Paula  latviešu val. 
35 Juzups Renārs  koris   88 Šilgale Elīna  logopēds 
36 Kaire Ginta  sports  89 Šķubura Sanita  bibliotekārs 
37 Karzons Raivis  datorika  90 Šnepe Ineta  matemātika 
38 Kīle-Sisene Gunita  vācu val.  91 Špude Sanda  vācu val. 
39 Kleinberga Inta  sākumskola  92 Šulmane Kristīne  dizains un tehnoloģijas 
40 Knitnere Ināra  sākumskola  93 Tapiņa Zita  sākumskola 
41 Knitners Normunds  fizika  94 Tarasenko Liāna  vācu val. 
42 Korņējeva Inta  direktore  95 Timermanis Agnis  sociālās zinības, vēture 
43 Krasta Inese  bioloģija  96 Tjurina Biruta  sports 
44 Krastiņa Ērika  sākumskola  97 Tomaša Antra  dizains un tehnoloģijas 
45 Krūma Arta  direkt.vietn.izglīt.jomā  98 Todosijčuka Linda  sākumskola 
46 Krūmiņa Vaira  sākumskola  99 Triščenko Elīna  angļu val. 
47 Krūze Dace  sākumskola  100 Tučina Inta  matemātika 
48 Latiša Ginta   angļu val.  101 Tukšeniece Arta  sociālās zinības, vēture 
49 Lauberga-Nikolova Laura  direkt.vietn.izglīt.jomā  102 Vilcāne Andra  sākumskola 
50 Leiguda Ineta  latviešu val.  103 Vītoliņa Laura  skolotāja palīgs 
51 Lejniece Laila  matemātika  104 Zara Gunta  sociālās zinības, ģeografija 
52 Lībeka Gundega  latviešu val.  105 Zemarāja Gita  latviešu val. 
53 Maļkova Olga  matemātika  106 Zommere Gita  vācu val. 
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs