Pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija

  • Drukāt

Pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija 2018. gads. Skatīt šeit

Pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija 2017. gads. Skatīt šeit