Apbalvojumi 2022./2023.

Diploms - par iegūto 1.vietu 20. SKOLOTĀJU SPORTA SPĒLĒS 2022

Diploms - par iegūto 2.vietu Latvijas skolēnu 76.spartakiādes finālsacensībās vieglatlētikā "Pamatskolu kauss" 2022.meitenēm

Pateicība - par dalību Erasmus+ projekta "BEYOND THR LIMITS: DEVELOPING ENTEREPRENEURSHIP VIA CREATIVITY IN SCHOOLS" (Beyond the Limits) Liepājas Universitātē 28.09.2022.

Diploms - par iegūto 3.vietu 9.Skolotāju erudīcijas konkursā "Aso prātu cīņa skolotāju dienā"

Diploms - par 2.vietu Liepājas pilsētas skolu jaunatnes sporta spēļu sacensībās florbolā 6. - 7. klašu grupā 

Diploms - par 3.vietu Liepājas pilsētas skolu jaunatnes sporta spēļu sacensībās volejbolā MLX komandām

Pateicība - par dalību Liepājas 5.klašu skolēnu konkursā "Mana kūka - manai Latvijai"

Diploms - par 1.vietu Liepājas pilsētas skolu jaunatnes sporta spēļu sacensībās vispārējā fiziskajā sagatavotībā

Pateicība - par labās prakses metodiskajā darbā popularizēšanu

Atzinība - par iegūto 1.vietu Uzdevumi.lv Latvijas skolu TOP 2022./2023. mācību gada I semestrī

Diploms - par 2.vietu Liepājas pilsētas skolu jaunatnes sporta spēļu sacensībās basketbolā 6. - 7. klašu grupā

Diploms - par 1.vietu Liepājas pilsētas skolu jaunatnes sporta spēļu sacensībās florbolā 4. - 5. klašu grupā

Diploms - par 2.vietu meitenēm Top 2023 kausā volejbolā vidusskolas grupas 1.posma sacensībās

Diploms  - par 2.vietu Liepājas pilsētas skolu jaunatnes sporta spēļu sacensībās basketbolā jaunietēm 8. - 9.klašu grupā

Diploms - par 3.vietu Liepājas pilsētas skolu jaunatnes sporta spēļu sacensībās volejbolā jaunietēm vidusskolu grupā

Diploms  - par 2.vietu Liepājas pilsētas skolu jaunatnes sporta spēļu sacensībās futbolā 4. - 5. klašu grupā

Diploms - par 8.vietu Latvijas skolēnu 76.spartakiādē volejbolā licencētiem spēlētājiem vidusskolu grupā

Pateicība - par piedalīšanos Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un inovāciju centra organizētajā 5. - 6.klašu skolēnu konkursā "Skolēni eksperimentē" 

Pateicība - par radošu pieeju un aktīvu piedalīšanos Radošuma nedēļā "Mēs mēģinām, eksperimentējam un vērojam"

Diploms - par 1.pakāpi 4. - 7.klašu meiteņu korim Latvijas izglītības iestāžu 5. - 9.klašu koru, 5. - 12.klašu un jaukto koru konkursā 

Diploms - par 1.pakāpi zēnu korim XI Latvijas zēnu kora salidojuma "PUIKAS DZIEDĀSIM!" konkursa I kārtā

Diploms - par 1.pakāpi 8. - 11.klašu meiteņu korim Latvijas izglītības iestāžu 5. - 9.klašu koru, 5. - 12.klašu un jaukto koru konkursā

Diploms - par 2.pakāpi XI Latvijas zēnu koru salidojuma "Puikas! Dziedāsim!" koru konkursā Kurzemes novadā

Diploms - par iegūto 2.vietu Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas MC organizētajā dabaszinātņu konkursā "Liepāja - mūsu planēta"

Diploms - par 1.vietu JĢS Kurzemes skolu kausa kopvērtējumā 2022./2023.gada sezonā

Diploms - par 3.vietu JĢS Latvijas pamatskolu kausa kopvērtējumā 2022./2023.gada sezonā

Diploms - par 1.vietu JĢS Kurzemes pamatskolu kausa kopvērtējumā 2022./2023.gada sezonā

Atzinības raksts - par piedalīšanos Liepājas valstspilsētas vispārizglītojošo skolu 6.klašu skolēnu konkursā Latvijas vēsturē "Manai Latvijai"

Diploms ar nomināciju "Pārsteidzošais fināls" 5.A klases komandai par dalību Liepājas Bērnu un jaunatnes centra organizētajos pavasara teātra svētkos

Pateicība - par dalību izlietoto bateriju vākšanas konkursā "Tīrai Latvijai" 2022./2023.gadā

Pateicība - par dalību makulatūras vākšanas konkursā "Tīrai Latvijai" 2022./2023.gadā

Sertifikāts - par piedalīšanos starptautiskajā matemātikas konkursā "Ķengurs"

Diploms - par 2.vietu Liepājas pilsētas skolu jaunatnes sporta spēļu sacensībās vispārējā fiziskā sagatavotībā 5.klasēm zēniem

Atzinība - par aktīvu dalību 8.Skolotāju erudīcijas konkursā "Aso prātu cīņa skolotāju dienā". Tēma "Mūsu mājas - Liepāja"

 

 

 

Apbalvojumi 2021./2022.

Atzinība - Liepājas skolu kvalitātes balva pamatizglītībā "Dzintara liepiņa" par sasniegumiem Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu pētnieciskajos lasījumos un valsts mēroga konkursos

Apliecinājums - par dalību Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā PIRLS 2021 (Progress in International Reading Literacy Study)

Atzinība - par dalību konkursā "Mana kūka  - manai Latvijai"

Atzinība - par iegūto 1.vietu Uzdevumi.lv Latvijas skolu TOP 2021./2022. mācību gada I semestrī

Diploms - par 3.vietu Latvijas Skolēnu 75.spartakiādes finālsacensībās vieglatlētikā "Pamatskolu kauss 2021" meitenēm

Diploms - par iegūto 2.vietu vispārējā fiziskā sagatavotībā 5.klašu zēniem Liepājas pilsētas skolu jaunatnes sporta spēļu sacensībās

Atzinība - par aktīvu dalību 8.Skolotāju erudīcijas konkursā "Aso prātu cīņa skolotāju dienā" 

 

Apbalvojumi 2019./2020.

Diploms - par izcīnīto 3. vietu izlietoto bateriju vākšanas konkursā "Tīrai Latvijai"

Pateicība - par piedalīšanos izzinošā pasākumā "Iepazīsties - Koks!"

Diploms  - par 2. pakāpi tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku atlases skatē

Diploms - par 1. pakāpi tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku atlases skatē

Diploms - par 2. pakāpi tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku atlases skatē

Diploms - par 1. vietu "Tautas bumbā" Kurzemes reģionā zēniem

Diploms - par 3. vietu sporta spēļu sacensībās florbolā 4.-5.klasēm

Pateicība - par dalību Eiropas skolu sporta dienā

Diploms - par 3. pakāpi 5.-6.klašu konkursā "Skolēni eksperimentē"

Diploms - par 1. vietu MISIJAS V īstenošanā

Diploms - par 2. vietu MISIJAS V īstenošanā

Diploms - par 2. vietu sporta spēļu sacensībās "Jauno basketbolistu kauss"

Diploms - par 2.pakāpi Liepājas pilsētas konkursā "Digitālās dabaszinības"

Diploms - par 3. pakāpi konkursā "Barikāžu uguns liesmās"

Atzinības raksts  - par 1. vietu uzdevumi.lv skolu TOP 1. semestrī

Diploms - par 1. vietu Liepājas pilsētas skolu jaunatnes sporta spēļu sacensībās VFS meitenēm

Diploms - par 3. vietu Liepājas pilsētas skolu jaunatnes sporta spēļu sacensībās VFS zēniem

Diploms - par veiksmīgu galda klājumu un gardu kūku konkursā "MANA KŪKA - MANAI LATVIJAI"

Goda raksts - par iegūto 3. vietu Liepājas pilsētas Lāčplēša balvas izcīņā

Diploms - par iegūto 3. vietu "Dari ātri!"

Diploms - par 1. vietu 4.-5.klašu sporta spēļu sacensībās "Zāles futbols"

Pateicība - par dalību konkursā "Meklē karotīti"

Pateicība - par piedalīšanos Karjeras Nedēļas atklāšanas pasākumā "Ielogojies nākotnē"

Diploms - par iegūto 3. vietu skolotāju erudīcijas konkursā "Aso prātu cīņas skolotāju dienā"

Pateicība - par dalību skolotāju erudīcijas konkursā "Aso prātu cīņa skolotāju dienā"

Apbalvojumi 2018./2019.

Pateicības raksts - par sasniegumiem Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādes, skolēnu pētnieciskajos lasījumos un valsts mēroga konkursos

Diploms - par 1.vietu skolu kategorijā "1000+ skolēni" un 1. vietu visā Latvijā portālā Uzdevumi.lv

Atzinības raksts - par iegūto 1.vietu Uzdevumi.lv Latvijas skolu TOP 2018./2019.mācību gadā

Pateicība - par piedalīšanos izlietoto bateriju vākšanas konkursā "Tīrai Latvijai"

Pateicība - par piedalīšanos makulatūras vākšanas konkursā "Tīrai Latvijai"

Diploms - par izcīnīto 2. vietu izlietoto bateriju vākšanas konkursā

Pateicība - par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā Latvijas valsts finālsacensībām

Apliecinājums - par dalību Turības Uzņēmējdarbības skolas nodarbībās par biznesa un uzņēmējdarbības pamatiem

Diploms - par izcīnīto 1. vietu radošajā konkursā "Es sāku ar sevi tīrai Latvijai"

Pateicība - par dalību radošajā konkursā "Es sāku ar sevi tīrai Latvijai"

Certificate - par dalību skolu šaha olimpiādē 2019

Pateicība - par dalību tehniskās jaunrades dienas konkursā 7.-9.klašu skolēniem

Pateicība - par piedalīšanos 5.klašu konkursā "Putni dzīvo Liepājā"

Diploms - par I pakāpi 8.-11.klašu meiteņu korim

Diploms - par I pakāpi 5.-7.klašu meiteņu korim

Diploms - par I pakāpi zēnu korim

Pateicības raksts - par atbalstu Liepājas pilsētas 4.-9.klašu pētniecisko darbu konferences organizēšanā

Diploms - par 2. vietu "Sporto visa klase" stafešu sacensībās

Diploms - par 1.vietu Liepājas jauno basketbolistu kausā

Pateicība - par piedalīšanos sacensībās "Papīra tilti Liepājā 2"

Pateicība - par ieguldījumu medijpratības jautājumu aktualizēšanā

Diploms - par 2. pakāpi 7.-9.klašu skolēnu erudītu konkursā "Latvija pasaulē"

Sveiciens mūsu Latvijas valsts 100. dzimšanas dienā!

Pateicība- par dalību XXVI Dziesmu un XVI Deju svētku dalībniekiem

Pateicība - par dalību IT olimpiādē "Open Mind 2018/2019"

Pateicība - par atbalstu, audzēkņu dalību un sniegumu "Open Mind" olimpiādē

Diploms  - par 1. vietu Liepājas basketbola sacensībās jauniešiem

Pateicība  - par zinošu, motivētu un mērķtiecīgu jauniešu sagatavošanu augstākajai izglītībai

Pateicība - par piedalīšanos Latvijas Kultūras kanona 1.kārtā kurzemes reģionā

Pateicības raksts - par atbalstu pedagogu Metodiskās dienas "Mācīšanās pieejas maiņa - domāt, darīt, zināt" organizēšanā

Apakškategorijas

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs