2. klašu stundu un fakultatīvo nodarbību saraksts

  • Drukāt

2.A

2.B

2.C

2.D

A.Vilcāne

A.Elstiņa

R.Rence

A.Grulle

PIRMDIENA

1.

Vācu valoda

Latviešu valoda I

Mūzika

Latviešu valoda I

2.

Mūzika

Latviešu valoda I

Vācu valoda

Latviešu valoda I

3.

Matemātika

Vācu valoda

Matemātika

Mūzika

4.

Dabaszinības

Mūzika

Dabaszinības

Vācu valoda

5.

Sports

Matemātika

Sociālās zinības

Matemātika

6.

 

Latviešu valoda II

Latviešu valoda II

7.

 

Latviešu valoda II

Latviešu valoda II

OTRDIENA

1.

Mājt.un tehn.

Dabaszinības

Latviešu valoda I

Latviešu valoda I

2.

Matemātika

Matemātika

Latviešu valoda I

Latviešu valoda I

3.

Dabaszinības

Ētika / Krist.m.

Ētika / Krist.m.

Angļu val. - F

4.

Sociālās zinības

Angļu val. - F

Matemātika

Sociālās zinības

5.

Vācu valoda

Sports

Angļu val. - F

Latviešu valoda II

6.

Angļu val. - F

Vācu valoda

Latviešu valoda II

Latviešu valoda II

7.

 

 

Latviešu valoda II

TREŠDIENA

1.

Latviešu valoda I

Latviešu valoda I

Sports

Vācu valoda

2.

Latviešu valoda I

Latviešu valoda I

Vācu valoda

Sports

3.

Matemātika

Vācu valoda

Matemātika

Matemātika

4.

Vācu valoda

Mājt.un tehn.

Mūzika

Dabaszinības

5.

Latviešu valoda II

Latviešu valoda II

Vizuālās māksla

Mūzika

6.

Latviešu valoda II

Latviešu valoda II

 

7.

 

 

 

 

CETURTDIENA

1.

Latviešu valoda I

Sociālās zinības

Latviešu valoda I

Matemātika

2.

Latviešu valoda I

Dabaszinības

Latviešu valoda I

Dabaszinības

3.

Ētika / Krist.m.

Matemātika

Matemātika

Ētika / Krist.m.

4.

Matemātika

Sports

Mājt.un tehn.

Mājt.un tehn.

5.

Sports

Vizuālā māksla

Vācu valoda

Klases stunda

6.

Latviešu valoda II

Klases stunda

Latviešu valoda II

Vācu valoda

7.

Latviešu valoda II

Latviešu valoda II

PIEKTDIENA

1.

Latviešu valoda I

Latviešu valoda I

Latviešu valoda I

Latviešu valoda I

2.

Latviešu valoda I

Latviešu valoda I

Latviešu valoda I

Latviešu valoda I

3.

Vizuālā māksla

Mūzika

Dabaszinības

Matemātika

4.

Klases stunda

Matemātika

Sports

Vizuālā māksla

5.

Mūzika

Latviešu valoda II

Klases stunda

Sports

6.

Latviešu valoda II

Latviešu valoda II

Latviešu valoda II

Latviešu valoda II

7.

Latviešu valoda II

Latviešu valoda II

Latviešu valoda II